Tööohutus ja töötajate heaolu

Tööohutus ja töötajate heaolu

Me hoolitseme oma töötajate ja oma alltöövõtjate töötajate eest

Töötajate heaolu on meie jaoks auküsimus. Tööheaolu edendamiseks teeme koostööd töötervishoiu ja muude valdkondade partneritega. Jälgime oma töötajate heaolu regulaarselt ja keskendume tööheaolu tõstvatele proaktiivsetele meetmetele.

Meie edu võtmeks on praegu ja jäävad olema ka tulevikus kompetentsed töötajad, kes hindavad oma kolleegide teadmisi ja asjatundlikkust.
Selle saavutamise võtmeteguriteks on õppimist toetav keskkond koos personaalset arengut toetava koolitusega. Meie sihiks on hoida ettevõtte töötajaskond võimalikult mitmekesine ja tagada lai talentide valik.

Me arendame tööohutust proaktiivsete meetmetega ja jälgime regulaarselt meie Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetes määratletud eesmärkide saavutamist. Eesmärgiks on igasuguste õnnetusjuhtumite puudumine.

Meie kauaaegne töö oma töötajate ja alltöövõtjate heaolu ja ohutuse edendamisel on andnud tulemuseks vähem õnnetusi ja haiguspuhkusi, kõrgema töörahulolu ja pikemad karjäärid.

Olulisemad arvud aastal 2020

44%
Tervise protsent
13,8
õnnetust / miljoni töötunni kohta
> 1300
turvaalase tähelepaneku ja aurande
4,8/5
Töötajate hinnang oma töö tähendusrikkusele

„Null tööõnnetust“

Oleme liitunud „Null tööõnnetust“ foorumiga (Nolla tapaturmaa foorumi) ja seadnud endale eesmärgiks tööohutuse pideva täiustamise. 2020. aastal pälvisime „Null tööõnnetust“ foorumilt turvalisustaseme serdi Tase II: teel maailmaklassi suunas.

Me toetame töötajate osalemist ettevõtte arendamises

Õhutame kõiki töötajaid aktiivselt oma töökeskkonda jälgima ja uusi arenguideid esitama.
Ideid arengu, ohutuse ja energiatõhususe kohta saab esitada ideehaldustööriista kaudu.
Me premeerime töötajaid nende ideede eest ja teavitame töötajaid regulaarselt esitatud ideede arvust ja preemiaks makstud summa suurusest.

Töötajad saavad panustada ettevõtte äritegevuse ja jätkusuutlikkuse arendamisse ka meie sisemise arendusmeeskonnaga (soome keeles Välittäjätiimi) liitudes. See meeskond on osaks meie töötervishoiu ja tööohutuse kampaaniast.

~100
Arendusideed

MITTE LIHTSALT SÕNAD, VAID KONKREETSED TEGEVUSED

Vaata meie jätkusuutlikkuse videoid