Soovime käituda õigesti – vilepuhumisteenus

Meie usaldusväärsus ja pikaajaline edu on rajatud eetilisele tegevusele, mille põhimõtted on kirjas meie käitumiskoodeksis.

On väga tähtis, et meid teavitatakse, kui kahtlustakse võimalikke väärtegusid või -käitumisi, mis ei vasta meie ettevõtte käitumiskoodeksile. See võimaldab meil väärkäitumist ära hoida või korrigeerida. Teil ei pea olema kahtluste kinnitamiseks tõendeid, kuid teated tuleb teha heauskselt.

Eeskätt soovitame teil murest rääkida oma otsesele juhile, oma kontaktisikule, või Kuusakoski juhtkonnale. Võite oma murest rääkida ka anonüümselt, kasutades meie vilepuhumiskanalit. Kanalit käitab ettevõtteväline koostööpartner WhistleB.

Anonüümset teatamist võimaldava kanali leiate aadressilt.

Vilepuhumisteenus

Teatamiskanalit saab kasutada arvuti, tahvli või nutitelefoniga.

Lisateave:

"WhistleB pakub kolmanda osapoole teatamisteenust, mis tagab teataja anonüümsuse Kuusakoskiga suhtlemisel. Teenus on Kuusakoski IT-süsteemidest ja võrguteenusest täielikult eraldatud. WhistleB ei salvesta IP-aadressi ega muid andmeid, mis võimaldaksid kindlaks teha teate saatjat. Kõik teated on krüpteeritud ja neile on ligipääs vaid volitatud isikutel. WhistleB teateid avada ei saa."

WhistleB