Sule

Logi meiliaadressiga sisse

Kui te ei tea oma parooli või olete selle unustanud, võime teie meiliaadressile saata sisselogimise otselingi.

Create account (corporate customers)

Logi parooliga sisse

Logige kohe oma meiliaadressi ja parooliga sisse.

Ringlussevõtulahendused

Tõhusad lahendused tänu kogemustele ja oskusteabele

Oleme ringlussevõtu vallas teadmisi kogunud enam kui saja aasta jooksul. Suurepärane materjalide tundmine, spetsialistide oskusteave ja pühendumus oma tegevusalale aitab meil välja töötada tõhusamaid ja täpsemaid materjalide sorteerimise viise. Oleme vähendanud prügilasse ladestatavate jäätmete hulga miinimumini: praegu võtame kogutavatest materjalidest ringlusse või korduskasutusse kuni 90% ‒ ja mõnel juhul isegi rohkem.

Laiaulatuslik logistikavõrk tagab sujuva teenuse

Oleme juhtiv tööstuslike ringlussevõtuteenuste pakkuja ning Põhja-Euroopa juhtiv ümbertöödeldud metallide töötleja ja tarnija. Meie ülemaailmne logistikavõrk ühendab meie tegevuskohti Soomes, Rootsis, Eestis, Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ja Hiinas.

Elektroonikatööstuse jäätmematerjalide töötlemine

Pakume elektroonikatööstusele lihtsaid ja globaalse ulatusega ringlussevõtulahendusi. Kõiki tootmisprotsesside tagajärjel tekkinud jäätmematerjale saab mingil viisil kasutada. Elektriseadmeid saab ringlusse võtta toote korduskasutuse teel või nende komponentide tooraineks töötlemisel. Elektriseadmete ringlussevõtu puhul on olulised etapid plastide sorteerimine ja väärismetallide taaskasutus.

Kontoriseadmete ringlussevõtt

Kasutatud kontoriseadmeid, nagu printerid, arvutid, kuvarid ja telefonid, võtame ringlusse kas korduskasutuse teel või lammutame seadmed komponentideks ja töötleme need tooraineteks. Hoolitseme ka andmeturbe eest: hävitame mälukiibid ja kõvakettad, nii et neil olevaid andmeid ei saa taastada.

Kodumasinate jaemüüjatele ja veebipoodidele pakutavad teenused

Kodumasinate jaemüüjad ja veebipoed toovad meile korduskasutuseks ja komponentidena ringlussevõtmiseks ka defektseid või klientide tagastatud kaupu või muul moel rikutud tooteid. Võtame toodetes olevad plastid ja väärismetallid taaskasutusse ning töötleme need tööstuslikeks tooraineteks.