18.11.2021

Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb helistada Kuusakoski tasuta lühinumbrile 13660 või Eesti Autolammutuste Liidu telefonile 57877233.

Liiklusregistri mitteaktiivses osas on hetkel 190 183 sõiduautot, millest 104 108 sõiduautot ei ole käinud vähemalt seitse aastat ülevaatusel. Igal aastal lisandub mitteaktiivsesse nimistusse 7000–9000 sõidukit. Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju, võtavad väärtuslikku ruumi, hõivavad linnas parkimiskohti ja takistavad heakorratöid. Omanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk sageli lagunema, lammutatakse ise või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele.

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul peab kasutuselt kõrvaldatud sõiduki omanik otsustama, kas ta plaanib tulevikus masinat veel kasutada või mitte. „Juhul, kui sõiduk jääbki seisma, tuleb meeles pidada, et romud on ohtlikud jäätmed ja need peaksid kindlasti jõudma jäätmekäitlusse,“ ütles Mölder.

Selleks peab sõidukiomanik valima jäätmekäitleja, kellel on lammutuseks vastav luba. Remonditöökodade nime all tegutsevad lammutused ja teised ebaseaduslikud lammutajad reostavad keskkonda ega võta arvesse vajalikke ohutusnõudeid. Maha kallatud või põletatud mootoriõli seab ohtu pinna- ja põhjavee, lisaks võib see vale käitluse korral kergesti süttida. Nõuetele mittevastavas õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib aga põhjustada ohtu nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele.

„Keskkonnalubadega töötlemiskojad suudavad iga romusõidukit taaskasutada – neid käideldakse kestlikult, eelistades osade ja materjalide taaskasutamist. Näiteks saab romudest varuosi nagu uksed, tuled, peeglid ning neist on võimalik ka ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle,“ selgitas Mölder. 2019. aastal võeti kogutud romusõidukitest ringlusse 87,6% ja taaskasutati 91,9%.

Illegaalsed lammutused ei väljasta ka sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistris. Nii jääb heas usus müüdud või ära antud sõiduk vana omaniku nimele. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse aga registrist ainult lammutustõendi alusel. Romukampaania käigus ära antud sõiduki kohta antakse omanikule vajalik tõend. Läinud aastal väljastasid lubadega lammutajad sõiduautodele kokku 16 152 tõendit.

Romukampaaniat veab Keskkonnaministeerium. Kolme eelneva aasta kokkuvõttes koguti romukampaania raames kokku Eestimaalt 936 romuautot.

NB! PANE TÄHELE, ET ROMUSÕIDUKI ÜLEANDMISEL ON VAJALIK ESITADA JÄRGNEVAD DOKUMENDID:
  • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
  • Üleandja isikut tõendav dokument
  • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
  • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

Käitlemise järel väljastab Kuusakoski elektroonse lammutustõendi Maanteeameti liiklusregistrile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.

Transpordikulud kaetakse romu väärtusega!

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com