Sulje

Kirjaudu sähköpostiosoitteella

Jos et tiedä tai muista salasanaasi, voimme lähettää suoran kirjautumislinkin sähköpostiisi.

Luo tunnus (yritysasiakkaille)

Kirjaudu salasanalla

Kirjaudu sisään suoraan sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Käyttöehdot

Käyttöehdot tulee hyväksyä, jotta järjestelmää voi käyttää.

1. Kuusakoski MyKuusakoski palveluiden sisältö ja käyttöehdot

Näitä sähköisiä palveluita ja niiden sisällön käyttöä säätelevät nämä käyttöehdot. Kuusakoski Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Joitakin MyKuusakoski palveluja voivat käyttää vain hyväksytyt sopimuskumppanit tunnistautuneina käyttäjinä.

MyKuusakoski palveluja ovat:

ELV
Kunta-autot
eService
Turvaroskis
Sulo

Tietojen käyttäminen
Tietojen käyttäminen muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen palvelun toteuttamiseen on kielletty.
Väärinkäyttö
Kuusakosken sähköisten palveluiden ja niiden sisällön väärinkäyttö tai esimerkiksi vilpillisten poistoilmoitusten tekeminen on rikollista ja se voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Kuusakoski Oy pidättää itselleen oikeuden estää pääsyn kaikille sähköisiin palveluihin, niiden sisältöön tai osaan henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet niitä väärin.
Aineettomat oikeudet Kaikki aineettomat oikeudet, kuten tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja patentit sekä sähköisiin palveluihin, verkkosivuihin ja sen sisältöön kuuluvat osiot (tekstit, kuvat, graafiset kuvat ja kuviot sekä luvut, hinnat ja aikataulut) ovat Kuusakoski Oy:n omaisuutta. MyKuusakoski sähköisten palveluiden-sivujen käyttö kaupalliseen tarkoitukseen, edelleen jakeluun tai julkaisemiseen ilman Kuusakoski Oy:n kirjallista lupaa on kiellettyä.
Kuvia ja tietoja saa tulostaa ja kopioida vain siihen sovittuun käyttöön, esim. poistoilmoituksia, romutustodistuksia ja hinausnoutoja tehtäessä.
Linkit Kuusakoski Oy ei ota mitään vastuuta sen verkkosivuilta tai verkkosivuille linkitetyistä muista verkkosivuista eikä niiden sisällöstä, toimivuudesta, aineistosta tai muusta vastaavasta seikasta.

2. Tietosuoja

Käyttäjätunnuksesi on liitetty yritykseen, jonka kanssa Kuusakoski Oy on solminut yhteistyökumppanisopimuksen. Käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaiset, käyttäjätunnuksia ei saa käyttää kuin käyttäjätunnuksien omistaja.

Henkilötietojen käsittely

Kuusakoski MyKuusakoski palveluiden käyttäjien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja muun voimassa olevan henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjää koskevia henkilötietoja tallennetaan ko. palvelun asiakasrekisteriin ja sen tietosuojaseloste on saatavilla kyseisen palvelun verkkosivulta.

3. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus

Kuusakosken yhteistyökumppanin velvollisuuksiin kuuluu pitää kaikki käyttäjätunnukset, salasanat ja muut koodit salaisina ja säilyttää ne asiattomien saavuttamattomissa. Jokaisella käyttäjällä tulee olla omat tunnukset järjestelmään. Jos käyttäjällä on useita salasanoja ja koodeja, joita käytetään sähköisten palveluiden yhteydessä, ne on säilytettävä erillään toisistaan.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Salasanan tai koodin kadottaminen tai epäilys siitä, että joku asiaankuulumaton on saanut tietoonsa palvelun käyttäjän salasanan tai koodin, on ilmoitettava välittömästi Kuusakoski Oy:lle support@kuusakoski.com -osoitteeseen. Kuusakosken sähköisten palveluiden käyttäjä vastaa aina käyttäjätunnuksillaan tehdyistä toimista Kuusakoski Oy:n, sen alihankkijoihin ja kolmansiin osapuoliin nähden.

Kullakin MyKuusakoski -järjestelmän käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjän rekisteröityessä MyKuuskoski -järjestelmään hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa MyKuusakoski -järjestelmän käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla voi kirjautua MyKuusakoski -järjestelmään. Käyttäjän on MyKuusakoski -järjestelmään rekisteröityessään sekä MyKuusakoski -järjestelmää käyttäessään ilmoitettava kaikki edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein.

ELV:

Kun kirjautunut käyttäjä tekee ELV -järjestelmässä poistoilmoituksen ja romutustodistuksen ajoneuvolle vastaa hän tietojen tarkistamisesta ajoneuvon luovuttajalta ja näiden oikeellisuudesta. Kirjautunut käyttäjä sitoutuu noudattamaan henkilötietolain (Henkilötietolaki 22.4.199/523) asettamia käyttöehtoja tietojen käsittelystä. Kuusakoski voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 9 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa käyttäjän käyttäjätili, jos käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Kuusakoskea esimerkiksi ilmoittamalla huoltajan/edunvalvojan suostumuksen varmistamiseksi tarvittavan sähköpostiosoitteen väärin. Järjestelmän käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista.

4. Tietojen säilytys ja varmuuskopiointi

MyKuusakoski: Kuusakosken MyKuusakoski -järjestelmän käyttäjä voi tallentaa dokumentit ja tarvittavat materiaalit järjestelmään. Kuusakoski vastaa tietojen tallennuksesta arkistointilain mukaisesti varmuuskopioinnein. Jos MyKuusakoski -järjestelmän käyttäjä arkistoi itse materiaalit muualle, tulee näissä noudattaa arkistointilain mukaisia vaatimuksia:
- sähköinen arkistointi: ELV-asiakirjojen tulee säilyä ja olla saatavilla taatut ja vaaditut 10 vuotta ja niiden osalta noudatetaan julkisuuslain 18 §:ssä säädettyä hyvää tiedonhallintatapaa (turvataan tietojen eheys, suojaus, käytettävyys, saatavuus).
- paperinen arkistointi: ELV asiakakirjojen paperiarkistossa asiakirjat arkistoidaan aikajärjestyksessä esim. vuosi- ja vastaanottopistekohtaisissa mapeissa, joihin on merkitty arkistoinnin yhteydessä myös tuleva hävitysvuosi. Säilytystilan tulee olla lukittu ja pääsy on estettävä kaikilta paitsi niiltä, joilla on asiakirjoihin työtehtäviensä perusteella oikeus. Asiakirjat on säilytettävä paloturvallisesti ja ne on suojattava myös muilta niille haitallisilta olosuhteilta kuten lialta ja kosteudelta sekä arkistoinnin tulee ulottua vaaditut 10 vuotta taaksepäin.

5. Vastuu palvelun käytöstä ja käyttäjän välittämästä sisällöstä

Kirjautunut käyttäjä vastaa syöttämistään tiedoista ja niiden oikeellisuudesta ja tietojen sisällön välittämisestä eteenpäin.

6. Käyttöehtojen muuttaminen

Kuusakoski Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla.
Kuusakoski MyKuusakoski-palvelujen käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä palveluja.

7. Palvelun ylläpito ja päivitykset

Kuusakoski pyrkii tuottamaan toimintavarman järjestelmän Kuusakoski MyKuusakoski-palveluita varten ja palvelut ovat lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Kuusakoski Oy kehittää Kuusakoski MyKuusakoski palveluita jatkuvasti ja tämän vuoksi niihin voidaan tehdä muutoksia. Kuusakoski MyKuusakoski-palveluiden käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että niiden kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Kuusakoski Oy:n yksinomaisessa päätäntävallassa.

8.Palvelun käyttökatkokset

Kuusakoski Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista MyKuusakoski-palveluiden toimintakatkoksista.

9. Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset

Kuusakoski Oy:llä on oikeus poistaa MyKuusakoski-palveluissa oleva tai estää MyKuusakoski -palvelua hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Kuusakoski Oy:n arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita. Lisäksi Kuusakoski Oy:llä on oikeus lukita tai poistaa MyKuusakoski-palveluiden käyttäjän käyttäjätili, jos käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan.

10. Käyttäjätilin lukitseminen / poistaminen muulla kuin käyttöehtojen rikkomisen perusteella

Kohdassa 9 mainitun lisäksi Kuusakoski Oy:llä on oikeus lukita ja poistaa käyttäjätili/tunnus seuraavien edellytysten täyttyessä: - käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen/ käyttänyt tunnustaan 12 kuukauteen.

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ja sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun, ratkaistaan riita yhden välimiehen muodostamassa välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Välimiehen valitsee Keskuskauppakamari.

HUOM! Kirjautumalla Kuusakosken MyKuusakoski -palveluihin jatkossa hyväksyt Kuusakosken MyKuusakoski-palveluiden käyttöehdot.

Kysymyksiä? Voit olla yhteydessä osoitteeseen asiakaspalvelu@kuusakoski.com