Sulje

Kirjaudu sähköpostiosoitteella

Jos et tiedä tai muista salasanaasi, voimme lähettää suoran kirjautumislinkin sähköpostiisi.

Luo tunnus (yritysasiakkaille)

Kirjaudu salasanalla

Kirjaudu sisään suoraan sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Käyttöehdot

Käyttöehdot tulee hyväksyä, jotta järjestelmää voi käyttää.

 

1. Kuusakoski MyKuusakoski palveluiden sisältö ja käyttöehdot

Näitä sähköisiä palveluita ja niiden sisällön käyttöä säätelevät nämä käyttöehdot. Kuusakoski Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Kuusakoski Oy:n palveluja voivat käyttää vain hyväksytyt sopimuskumppanit tunnistautuneena käyttäjinä.

Tietojen käyttäminen
NETitse: Kuusakosken NETitse -järjestelmässä voit tehdä romutettavalle autolle poistoilmoituksen ja romutustodistuksen lopullista romutuspoistoa varten. Tietojen käyttäminen muuhun tarkoitukseen on kielletty.
Aineettomat oikeudet
Kaikki aineettomat oikeudet, kuten tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja patentit sekä sähköisiin palveluihin, verkkosivuihin ja sen sisältöön kuuluvat osiot (tekstit, kuvat, graafiset kuvat ja kuviot sekä luvut, hinnat ja aikataulut) ovat Kuusakoski Oy:n omaisuutta. MyKuusakoski sähköisten palveluiden-sivujen käyttö kaupalliseen tarkoitukseen, edelleen jakeluun tai julkaisemiseen ilman Kuusakoski Oy:n kirjallista lupaa on kiellettyä.
NETitse: Kuvia ja tietoja saa tulostaa ja kopioida vain siihen sovittuun käyttöön poistoilmoituksia, romutustodistuksia ja hinausnoutoja tehtäessä.
Väärinkäyttö
Kuusakosken sähköisten palveluiden ja niiden sisällön väärinkäyttö tai esimerkiksi vilpillisten poistoilmoitusten tekeminen on rikollista ja se voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Kuusakoski Oy pidättää itselleen oikeuden estää pääsyn kaikille sähköisiin palveluihin, niiden sisältöön tai osaan henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet niitä väärin.
Linkit
Kuusakoski Oy ei ota mitään vastuuta sen verkkosivuilta tai verkkosivuille linkitetyistä muista verkkosivuista eikä niiden sisällöstä, toimivuudesta, aineistosta tai muusta vastaavasta seikasta.

2. Tietosuoja
Käyttäjätunnuksesi on liitetty yritykseen, jonka kanssa Kuusakoski Oy on solminut yhteistyökumppanisopimuksen. Käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaiset, käyttäjätunnuksia ei saa käyttää kuin käyttäjätunnuksien omistaja.  

3. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus
Kuusakosken yhteistyökumppanin velvollisuuksiin kuuluu pitää kaikki käyttäjätunnukset, salasanat ja muut koodit salaisina ja säilyttää ne asiattomien saavuttamattomissa. Jokaisella käyttäjällä tulee olla omat tunnukset järjestelmään. Jos käyttäjällä on useita salasanoja ja koodeja, joita käytetään sähköisten palveluiden yhteydessä, ne on säilytettävä erillään toisistaan.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Salasanan tai koodin kadottaminen tai epäilys siitä, että joku asiaankuulumaton on saanut tietoonsa palvelun käyttäjän salasanan tai koodin, on ilmoitettava välittömästi Kuusakoski Oy:lle supportmykuusakoski@kuusakoski.com -osoitteeseen.  Kuusakosken sähköisten palveluiden käyttäjä vastaa aina käyttäjätunnuksillaan tehdyistä toimista Kuusakoski Oy:n, sen alihankkijoihin ja kolmansiin osapuoliin nähden.

NETitse:
Kun kirjautunut käyttäjä tekee NETitse -järjestelmässä poistoilmoituksen ja romutustodistuksen ajoneuvolle vastaa hän tietojen tarkistamisesta ajoneuvon luovuttajalta ja näiden oikeellisuudesta. Kirjautunut käyttäjä sitoutuu noudattamaan henkilötietolain (Henkilötietolaki 22.4.199/523) asettamia käyttöehtoja tietojen käsittelystä.  Kuusakoski voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa käyttäjän käyttäjätili, jos käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Kuusakoskea esimerkiksi ilmoittamalla huoltajan/edunvalvojan suostumuksen varmistamiseksi tarvittavan sähköpostiosoitteen väärin. Järjestelmän käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista.

Kullakin Kuusakosken NETitse -järjestelmän käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili.  Käyttäjän rekisteröityessä NETitse -järjestelmään hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot.  Käyttäjä saa NETitse -järjestelmän käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla voi kirjautua NETitse -järjestelmään.  Käyttäjän on NETitse -järjestelmään rekisteröityessään sekä NETitse -järjestelmää käyttäessään ilmoitettava kaikki edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein.

4. Tietojen säilytys ja varmuuskopiointi  
NETitse: Kuusakosken NETitse -järjestelmän käyttäjä voi tallentaa dokumentit ja tarvittavat materiaalit NETitse -järjestelmään. Kuusakoski vastaa tietojen tallennuksesta arkistointilain mukaisesti varmuuskopioinnein. Jos NETitse -järjestelmän käyttäjä arkistoi itse materiaalit muualle, tulee näissä noudattaa arkistointilain mukaisia vaatimuksia:
- sähköinen arkistointi: asiakirjojen tulee säilyä ja olla saatavilla taatut ja vaaditut 10 vuotta ja niiden osalta noudatetaan julkisuuslain 18 §:ssä säädettyä hyvää tiedonhallintatapaa (turvataan tietojen eheys, suojaus, käytettävyys, saatavuus).
- paperinen arkistointi: Paperiarkistossa asiakirjat arkistoidaan aikajärjestyksessä esim. vuosi- ja vastaanottopistekohtaisissa mapeissa, joihin on merkitty arkistoinnin yhteydessä myös tuleva hävitysvuosi. Säilytystilan tulee olla lukittu ja pääsy on estettävä kaikilta paitsi niiltä, joilla on asiakirjoihin työtehtäviensä perusteella oikeus. Asiakirjat on säilytettävä paloturvallisesti ja ne on suojattava myös muilta niille haitallisilta olosuhteilta kuten lialta ja kosteudelta sekä arkistoinnin tulee ulottua vaaditut 10 vuotta taaksepäin.

5. Vastuu palvelun käytöstä ja käyttäjän välittämästä sisällöstä
Kirjautunut käyttäjä vastaa syöttämistään tiedoista ja niiden oikeellisuudesta ja tietojen sisällön välittämisestä eteenpäin.

6. Käyttöehtojen muuttaminen
Kuusakoski Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. NETitse: Kuusakosken NETitse -järjestelmän käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä NETitse -järjestelmää sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

8. Palvelun ylläpito ja päivitykset
NETitse: Kuusakoski pyrkii tuottamaan toimintavarman NETitse -järjestelmän ja NETitse -järjestelmä on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Kuusakoski Oy pyrkii kehittämään NETitse -järjestelmää jatkuvasti ja tämän vuoksi NETitse -järjestelmään voidaan tehdä muutoksia. NETitse -järjestelmän käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että NETitse -järjestelmä kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Kuusakoski Oy:n yksinomaisessa päätäntävallassa.

9.Palvelun käyttökatkokset
Kuusakoski Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista MyKuusakosken-järjestelmien toimintakatkoksista.

10. Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset
Kuusakoski Oy:llä on oikeus poistaa MyKuusakoski-järjestelmässä oleva tai estää MyKuusakoski -järjestelmien hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Kuusakoski Oy:n arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita. Lisäksi Kuusakoski Oy:llä on oikeus lukita tai poistaa MyKuusakoski-järjestelmän käyttäjän käyttäjätili, jos käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan

NETitse: lisäämällä NETitse -järjestelmän käyttöehtojen vastaista materiaalia, käyttämällä NETitse -järjestelmää hyvien tapojen vastaisesti tai muulla vastaavalla tavalla). Saatuaan tiedon rikkomuksesta Kuusakoski Oy voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt NETitse -järjestelmän käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen.

11. Käyttäjätilin lukitseminen / poistaminen muulla kuin käyttöehtojen rikkomisen perusteella
Kohdassa 10 mainitun lisäksi Kuusakoski Oy:llä on oikeus lukita käyttäjätili/tunnus seuraavien edellytysten täyttyessä: - käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen/ käyttänyt tunnustaan 12 kuukauteen ja - yllä mainitusta seikasta on ilmoitettu käyttäjälle palvelun yhteystietoihin antamaan sähköpostiosoitteeseen ja käyttäjää on pyydetty vastaamaan ilmoitukseen siinä erikseen mainitulla tavalla - käyttäjä ei vastaa viestiin 90 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä lukien.

Jos Palvelun tarjoaja ei saa yhteydenottoa 180 vuorokauden sisällä käyttäjätilin/tunnuksen lukitsemisesta, käyttäjätili/tunnus voidaan poistaa järjestelmästä kokonaan.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.  Sopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ja sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun, ratkaistaan riita yhden välimiehen muodostamassa välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Välimiehen valitsee Keskuskauppakamari.  

HUOM! Kirjautumalla Kuusakosken MyKuusakoski -järjestelmään jatkossa hyväksyt Kuusakosken MyKuusakoski-järjestelmien käyttöehdot.

Kysymyksiä?
  Voit olla yhteydessä osoitteeseen supportmykuusakoski@kuusakoski.com