Autopaloittamonlaitoksen avajaisista jo 40 vuotta


Neljäkymmentä vuotta sitten ei varmaan osattu arvioida uuden investoinnin - Suomen ensimmäisen autopaloittamon (APA:n ) - merkitystä Kuusakoskelle tai koko alan kehitykselle Suomessa. Heinolaan pystytettiin saksalaisvalmisteinen murskauslaitos, jonka avajaisia vietettiin syyskuussa 1972.

Suomi oli autoistunut voimakkaasti 70-luvulle tultaessa ja autoromua alkoi kertyä yhä enemmän. Syntyi tarve ratkaista autojen kierrätys. Autopaloittamosta alkoi Kuusakosken tuotannon laajeneminen. Toiminta Heinolassa käynnistyi reilun 10 hengen voimin. Muutama vuosi myöhemmin Heinolaan rakennettiin alumiinisulatto. Laajennusvauhti oli kova 70- ja 80-luvuilla. Panostettiin uusimpaan teknologiaan sekä ideoitiin uutta. Nykyään Heinolassa on väkeä lähes 200 henkeä.

Vuosien varrella Heinolan laitoksesta on kehittynyt merkittävä kierrätystehdas Suomessa. Kuusakoski on alansa johtava kierrätys- sekä hyötykäyttöratkaisujen tarjoaja. Erottelutekniikat ovat kehittyneet alkuajoista. Teräksen lisäksi myös värimetallit saadaan erotelluiksi teollisesti, mikä mahdollistaa isojen volyymien käsittelyn.

Jo 70-luvulla osattiin vaatia puhtaampaa ympäristöä. Tähän haasteeseen Kuusakoski on halunnut vastata kehittämällä kierrätysratkaisuja eri materiaaleille osaavan henkilökunnan ja edistyksellinen teknologian avulla.
Nykyään Kuusakoskella on neljä murskainlaitosta Suomessa ja kolme Itämeren alueella Eestissä, Liettuassa ja Ruotsissa.