Jyri Talja teknologiajohtajaksi

     Tekniikan lisensiaatti (Lic.Sc, Tech) Jyri Talja on nimitetty teknologiajohtajaksi 1.10.2013 alkaen. Hän vastaa globaalisti Kuusakoski Recycling -organisaation teknologiatoiminnoista (R&D ja RecTec). Jyri Talja toimii Kuusakoski Recycling -johtoryhmän jäsenenä

     Kuusakoskelle Jyri Talja siirtyi kansainvälisestä kone- ja prosessisuunnitteluun erikoistuneesta Kumera Oy:stä, jossa hän toimi johtotehtävissä vastaten yrityksen markkinointi- ja teknologiatoiminnoista. Hänellä on yli 20 vuoden johtamis-, projekti- ja innovaatiotoiminnan kokemus kansainvälisissä organisaatioissa.

     Teknologiajohtajana hän varmistaa ja edelleen kehittää Kuusakoskelle vahvaa kierrätys - ja ympäristöteknologiaosaamista.