Kuusakoski ja WWF Suomi yhteistyöhönAllekirjoitustilaisuudessa Liisa Rohweder WWF:ltä ja Atte kekkonen Kuusakoskelta


Kuusakoski Oy on solminut yhteistyösopimuksen ympäristöjärjestö WWF Suomen kanssa. Kuusakosken ja WWF:n yhteistyöllä on tarkoitus yhdessä edistää elektroniikan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä suomalaisissa yrityksissä. Tällä saralla Suomessa on paljon tehostamispotentiaalia.

Yrityksille tarjotaan innovatiivisia tapoja kerätä käytöstä poistettuja elektroniikkalaitteita kierrätykseen. Samaan aikaan kerrotaan kierrätyksestä ja sen tärkeydestä, ja erityisesti elektroniikan uudelleenkäytön hyödyistä sekä käyttäjälle että ympäristölle.

Kuusakoski on meille ihanteellinen kumppani, sillä yrityksen koko toiminta pohjautuu kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen, mikä säästää merkittävästi luonnonvaroja, energiaa ja ympäristöä”, kertoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä tukee EU-direktiivin mukainen etusijajärjestys. Ympäristön kannalta paras ratkaisu on hyödyntää kerran valmistettu tuote uudelleen joko sellaisenaan tai osina. Vaikka uudelleenkäyttö koetaan yleisesti hyvänä asiana, siihen saattaa yrityksen näkökulmasta liittyä tietoturvakysymyksiä. Kuusakosken tietoturvapalvelu täyttää kriittisimmätkin tietoturvavaatimukset.

”Kuusakoski tarjoaa kokonaisvaltaista tietoturvapalvelua, joka huomioi materiaalikierrätyksen ja tietosuojan lisäksi myös uudelleenkäyttönäkökulman. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, materiaalit pystytään kierrättämään hyötykäyttöön lähes sataprosenttisesti – uusioraaka-aineeksi tai energiaksi”, kertoo Kuusakoski Oy:n elektroniikan kierrätys- ja uudelleenkäyttöpalveluista vastaava Juha-Pekka Lappi.

lisätietoja: Risto Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja, p. 020 781 7304