Kuusakoski Oy:llä yhteistoimintaneuvottelut

     Kuusakoski aloittaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat yhteistoimintaneuvottelut. Metallien maailmanmarkkinahintojen pitkäaikainen lasku ja kansainvälinen suhdannetaantuma heikentävät Kuusakosken liiketoiminnan kannattavuutta.

     Neuvottelut koskevat kaikkia Kuusakosken Suomen tulosyksiköitä ja sen henkilöstöä. Vähennystarve on enintään 85 henkilötyövuotta.

     Lisätietoja: Risto Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja, p. 0207817304