Kuusakoski Virossa mukana metallivarkauksia ehkäisevässä projektissa


AS Kuusakoski käynnistää yhteistyössä Viron poliisin ja suurimpien infrastruktuurin omistajien kanssa pilottiprojektin, jonka avulla pyritään estämään metallivarkaudet uudenlaisen sDNA-teknologian avulla. Menetelmän avulla merkitään varkaiden suosimat metallit, koska metallivarkaudet ovat edelleenkin vakava ongelma. Pilottiprojekti on jatkoa viime vuoden lokakuussa solmitulle metallivarkauksien estämiseen ja ennaltaehkäisyyn tähtäävälle Hyvän tahdon sopimukselle, jonka allekirjoitti yli 15 johtavaa virolaista metallialan yritystä ja järjestöä sekä Viron poliisi- ja rajavartiolaitos.

sDNA tarkoittaa mahdollisten varkauksien kohteeksi joutuvan metallin piilomerkintää tavalla, joka on kelpaa todistusaineistoksi oikeudenkäynnissä. Varastetun metallin tausta voidaan selvittää erityisen UV-valon avulla.


sDNA-teknologiasta voi lukea lisää sivustolta http://www.selectadna.co.uk/