Kuusakoski mukana Suomen ensimmäisessä poikkiteollisessa materiaalin kierrätyksen tutkimusohjelmassa

CLEEN Oy on käynnistänyt nelivuotisen materiaalien arvovirtoihin (ARVI) keskittyvän tutkimusohjelman saatuaan Tekesiltä myönteisen rahoituspäätöksen huhtikuussa.

Kuusakoski on yksi CLEEN Oy:n omistajista ja ARVI:n avainyrityksistä. ARVI:n tavoitteena on mahdollistaa 20 % vuosittainen kierrätysliiketoiminnan kasvu kierrätysalan yrityksille ja siten kaksinkertaistaa niiden liikevaihto vuoteen 2020 mennessä.

”Tätä hanketta on kaavailtu pitkään, ja Kuusakoski on ollut aktiivisesti mukana ajamassa asiaa. On aivan loistavaa, että hankkeelle saatiin nyt rahoitus”, sanoo Kuusakoskella hanketta koordinoiva teknologiajohtaja Jyri Talja.

Tutkimusohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä tarvittavaa tietotaitoa ja kyvykkyyttä niiden hyödyntämiseen. Ohjelma luo uutta tietoa, menetelmiä ja konsepteja materiaalivirtojen hallintaan ja niiden arvopotentiaalin talteenottoon perehtyen toisistaan poikkeavien toimintaympäristöjen erilaisiin vaatimuksiin globaalisti.

Tavoiteltu liiketoiminnan kasvu tulee pääasiallisesti vientiliiketoiminnan kasvattamisesta sisältäen muovien, yhdyskunta- ja, metallijätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun ja tuhkien kierrätysliiketoiminnan sekä uusien kierrätysteknologioiden ja -liiketoimintakonseptien kaupallistamisen. ARVI:n poikkitieteellinen lähestymistapa ja keskittyminen kansainvälisten liiketoimintaekosysteemien tarkasteluihin mahdollistavat uusien konseptien luonnin vientimarkkinoille.

Ohjelmaan osallistuu 18 yritystä: AMPPC Finland, BMH Technology, Borealis, Ekokem, Helsingin Energia, HSY, Kuusakoski, Kymenlaakson Jäte, Loimi-Hämeen Jätehuolto, Valmet Power, Outotec, Paperra, Rouskis, Stora Enso Wood Products, Stena Technoworld, Stormossen, Turun seudun jätehuolto ja ÅF-Consult sekä 11 tutkimus-/julkisorganisaatiota: Aalto-yliopisto, Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto ja Ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Högskolan Arcada, Suomen ympäristökeskus, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

Lisätietoja: lisätietoa Cleen Oy:n sivulla