Lisätietoa Heinolan heinäkuisen tulipalon jälkiselvitykstä


Viimeisiä tuloksia dioksiinin ja furaanin pitoisuuksista marjoissa ja viljoissa ei ole edelleenkään saatu, joten terveydensuojeluviranomainen pitää voimassa suosituksensa siitä, ettei savun laskeuma-alueelta toimitettaisi marjoja tai sieniä myyntiin tutkimatta niiden elintarvikekelpoisuutta.

PCB-pitoisuudet olivat kaikissa marja-, vilja- ja heinänäytteissä pienempiä kuin mitä laboratoriossa pystytään määrittämään eli niitä ei ole levinnyt lähialueen luontoon.

PAH-yhdisteitä, jotka ovat epätäydellisen palamisen tuotteita, todettiin hyvin pieniä pitoisuuksia osassa näytteistä, lähinnä viljasta otetuissa näytteissä. Mitkään todetut pitoisuudet eivät kuitenkaan ylitä enimmäismääriä, joita elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta (CONTAM) on määritellyt. Myös alkuaineiden pitoisuudet olivat hyvin pieniä.

Tulipalopaikan läheisyyteen asennetuista kahdesta uudesta pohjavesiputkesta otettiin näytteet 6.8.2013. Vertailunäytteet otettiin teollisuusalueen pohjavesiputkista, jotka sijaitsevat virtaussuunnassa palopaikan yläpuolella. Yksityisten omistamissa kaivoissa veden laatu ei ollut heikentynyt, vaan vesi oli tutkittujen aineiden osalta juomakelpoista

Lue Heinolan kaupungin ympäristötoimen tiedote


Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus, ylitarkastaja Sinikka Koikkalainen, p. 0205 025 025
PHSOTEY, terveydensuojelupäällikkö Petri Lampi p. 044 440 6550
Heinolan kaupunki, ympäristösuojelusihteeri Helka Sillfors p. 0500 918 597
Kuusakoski Oy, ympäristöpäällikkö Raija Inkiläinen p. 020 781 7012