Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin apurahoja


Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus jakoi apurahoja 19 hankkeelle - näistä kahdeksalle myönnettiin apuraha Rafael Kuusakosken muistorahastosta. Tuen pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta yksittäiset suurimman apurahat myönnettiin FM Jussi Lampiselle ja FM Camilla Ekbladille. Lampinen tutkii kaupunkiniittyjä niittykasvillisuuden uusympäristönä ja niiden merkitystä luonnonsuojelussa ja Ekblad merikotkan saalistusekologiaa. Saman rahaston tukea saivat myös Porkkalan kansallispuisto -hanke, Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskykyä selvittävä tutkimus sekä neljä muuta hanketta.

Kuusakoski on tehnyt pitkäjänteistä työtä Itämeren hyväksi, koska sen toimintaympäristö sijoittuu pitkälti Itämeren alueelle. Itämeri on ollut yritykselle tärkeä suojelukohde jo vuosia. Suomen Luonnonsuojelunsäätiön 2000-luvun alussa perustetuista Rafael Kuusakosken muistorahastosta ja Itämeri-rahastosta on jaettu apurahoja vuosittain Itämeren suojelua edistävään tutkimukseen ja hankkeisiin.