Romuautojen mallikelpoinen kierrättäjä


Suomalaisten ei tarvitse hakea mallia Euroopasta, miten autoja kierrätetään oikeaoppisesti, vaan muualta tullaan Suomeen hakemaan alan oppia. Näin kommentoivat Kuusakoski Oy:n tuotantolaitoksilla käyvät vierailijat tutustuessaan suomalaiseen romuautojen kierrätysjärjestelmään.

Kuusakosken tuotantolaitoksilla vierailee muun muassa autonvalmistajien edustajia, sillä he, samoin kuin maahantuojat, ottavat ajoneuvojen tuottajavastuun vakavasti ja haluavat, että kierrätysjärjestelmä toimii moitteettomasti. Yhteinen viesti on: Viralliseen romutusjärjestelmään toimitettu auto ei jää kuormittamaan ympäristöä, vaan päätyy hyötykäyttöön ja kierrätetään Suomen jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti edelleen uusiksi tuotteiksi.

Suomen Autokierrätys Oy on tuottajayhteisö, joka koordinoi romuautojen vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen EU:n romuajoneuvodirektiivin vaatimusten mukaisesti. Auton viimeisellä omistajalla on velvollisuus toimittaa auto romutettavaksi tuottajayhteisön järjestämään vastaanottopaikkaan. Sieltä hän saa romutustodistuksen, joka takaa, että auto poistetaan rekisteristä. Helpoin tapa poistaa auto rekisteristä on Kuusakosken <a href="https://netitse.kuusakoski.fi/autopalvelut">NETitse</a> -palvelut.
Kuusakoski on kierrättänyt autoja vuodesta 1972 lähtien. Suomen Autokierrätyksen virallisena yhteistyökumppanina eli operaattorina se on toiminut nykyaikaisen autokierrätysjärjestelmän alusta lähtien. Kuusakosken ja yhteistyökumppaneiden yli 100 vastaanottopistettä eri puolilla Suomea kattavat yli 40 prosenttia virallisen kierrätysjärjestelmän yli 250 vastaanottopisteestä.

Suomessa romutetaan vuosittain Suomen Autokierrätyksen virallisen kierrätysjärjestelmän kautta noin 65 000 autoa. Käytöstä poistuvien autojen määrä on paljon tätä suurempi, arviolta noin 100 000 autoa vuodessa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska vanhoja autoja toimitetaan muun muassa Afrikkaan.