Suomeen perustettiin purkualalle uusi liitto


Suomen purkualalla toimivat yritykset ovat perustaneet oman keskusjärjestön. Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n – eli Finnish Demolition Association FDA:n – perustava kokous pidettiin elokuun lopussa. Uusi liitto toimii purku- ja saneerausalan oikeuskelpoisten yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä. Liiton keskeisiä tehtäviä ovat alan koulutus, työturvallisuudesta huolehtiminen sekä riskienhallinta. Lisäksi liitto aikoo ottaa vastuuta alan harmaan talouden torjunnasta. Suomen Purkuliikkeiden liitto on osa eurooppalaista European Demolition Association EDA-kattojärjestöä.

Uuteen liittoon jo perustamisvaiheessa liittyi seitsemän alan yritystä: Kuusakoski Oy, Ekokem-Palvelu Oy, Psv Rakenne Oy, Rakennuspalvelu PPJ Oy, Purkupro Oy, Dammega Oy sekä Suomen Saneeraustekniikka Oy.
Liiton puheenjohtajana toimii alkuvaiheessa Rakennuspalvelu PPJ Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Hynninen ja varapuheenjohtajana Kuusakoski Oy:n purkupalveluiden aluepäällikkö Janne Salonen.

Purkualan mainetta, profiilia ja koulutustasoa halutaan nostaa. Ala vaatii erikoisosaamista, jota toimialan korkean ammattitason yritykset haluavat edelleen määrätietoisesti kehittää”, FDA:n hallituksen linjauksessa todetaan.

lisätietoja: Janne Salonen, purkupalveluiden aluepäällikkö, p. 020 781 7231