VASTUULLISTA
KIERRÄTYSTÄ

VASTUULLISTA
KIERRÄTYSTÄ

Me Kuusakoskella haluamme tehdä vastuullista kierrätystä. Missiomme mukaisesti haluamme palauttaa jätemateriaalien arvon keräämällä ja jalostamalla niistä uusia, arvokkaita raaka-aineita. Haluamme kantaa kortemme kekoon ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muiden kestävän kehityksen kysymysten ratkaisussa. Haluamme nimenomaan olla osa ratkaisua ja auttaa myös asiakkaitamme kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

600 000
Kuusakosken toiminnan ansiosta vältettiin päästöjä 1,49 miljoonaa tonnia CO2e vuonna 2021. Tämä vastaa noin 600 000 henkilöauton vuosipäästöjä.

Kuusakoskelle vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa vahvalle ja läpinäkyvälle liiketoiminnan pohjalle rakentuvia, ihmiset ja ympäristön huomioivia kierrätyspalveluita. Vahva pohja perustuu vaatimustenmukaisuudelle - toimimme aina lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Meille vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että teemme enemmän kuin lainsäädäntö meiltä edellyttää.

Ohjaamme liiketoimintamme vastuullisuutta Tapamme toimia -ohjeistuksella, jonka mukaan jokaisen kuusakoskelaisen odotetaan toimivan. Toimintatapaamme sitoutumista edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Tapamme toimia -ohjeemme

Liiketoimintamme ja strategiamme kannalta vastuullisuuden olennaisimmat teemat ovat proaktiivinen kumppanuus asiakkaiden kanssa, materiaali- ja energiatehokkuus sekä henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus. Vastuullisuustyötä tavoitteineen johdetaan ja seurataan vastuullisuusohjelmamme kautta.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme 2021

4,7/5
Suomen-yksiköissä v. 2021 toteutetussa Työvire-kyselyssä Kuusakoski sai työntekijöiltä huippupisteet työn merkityksellisyydestä.

Ei kevyitä sanoja vaan painavia tekoja

Tutustu vastuullisuusvideoihimme.