Henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus

Pidämme huolta omasta ja alihankkijoidemme henkilöstöstä

Henkilöstön hyvinvointi on Kuusakoskelle kunnia-asia. Edistämme työnhyvinvointia yhteistyössä työterveyshuollon sekä muiden kumppaneidemme kanssa. Seuraamme säännöllisesti, miten henkilöstö voi, ja keskitymme ennakoiviin, työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

Osaava ja toisten osaamista arvostava henkilöstö on Kuusakosken menestyksen varmistaja nyt ja tulevaisuudessa. Oppimista tukeva ilmapiiri ja henkilökohtaista kehittymistä tukeva koulutus ovat tässä avainasemassa. Tavoitteenamme on pitää työyhteisömme mahdollisimman monimuotoisena ja varmistaa monipuolinen osaaminen.

Kehitämme työturvallisuutta ennakoivilla toimenpiteillä ja seuraamme Työterveys ja -turvallisuus -politiikkamme tavoitteita säännöllisesti. Päämääränämme on poistaa työtapaturmat kokonaan.

Pitkäjänteinen työmme henkilöstön ja alihankkijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi on näkynyt muun muassa vähentyneinä tapaturmina ja sairauspoissaoloina, korkeana työtyytyväisyytenä sekä pitkinä työurina.

Avainlukunostot ovat vuoden 2021 lukuja.

4,5 %
sairauspoissaoloprosentti
20,5
tapaturmataajuus
2419
turvallisuuteen liittyvää havaintoa ja ilmoitusta
4,7/5
Henkilöstön arvio työn merkityksellisyydestä
Kohti nollaa

Kuusakoski on jäsen Nolla tapaturmaa -foorumissa ja sitoutunut työssään turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. 

 

Nolla tapaturmaa logo.jpg

Tuemme henkilöstön osallistumista aktiiviseen yhtiön kehittämiseen

Kannustamme koko henkilöstöämme aktiiviseen työympäristön havainnointiin ja kehitysideoiden esittämiseen. Käytössämme on ideatyökalu, jonka avulla voimme tehdä kehitys-, turvallisuus- ja energiansäästöideoita. Palkitsemme ideoista ja tiedotamme ideoiden määrästä sekä palkkioista säännöllisesti.

Kuusakosken henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toiminnan ja vastuullisuuden kehittämiseen myös Kuusakosken Välittäjätiimissä. Välittäjätiimi on osa Kuusakosken Kaikki kunnossa -työterveys- ja turvallisuuskampanjaa.

205
kehitysideaa v. 2021

Ei kevyitä sanoja vaan painavia tekoja

Tutustu vastuullisuusvideoomme työturvallisuudesta