Materiaali- ja energiatehokkuus

Pienennämme oman liiketoimintamme ympäristövaikutuksia

Tärkeä osa ympäristövastuutamme on tuntea toimintamme sekä koko arvoketjumme ympäristövaikutukset. Jätemateriaalien käsittely vastaanotosta loppusijoitukseen saakka on ympäristölupien varaista ja toimipisteissämme vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä ja estämme rakenteellisin ratkaisuin maaperän sekä vesistöjen pilaantumisen.

Ympäristölupapäätökset Suomessa

Toimintaamme ohjaavat myös kansainväliset, sertifioidut johtamisjärjestelmästandardit (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sekä paikalliset ja materiaalikohtaiset standardit (Cenelec, e-Stewards, Cerub).

Sertifikaatit ja standardit

Tavoitteenamme on yhä parantaa tuotantomme sekä kuljetustemme energiatehokkuutta ja siten pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä. Tähän pääsemme lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksestamme sekä suosimalla hankinnoissa vastuullisia tuotteita ja kestävää teknologiaa. Henkilöstömme on tässä tärkeässä roolissa ja rohkaisemme heitä ideoimaan energiatehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.

Rejektilaitoksellamme otamme talteen yhä enemmän raaka-aineita ja jäljelle jäävistä jakeista valmistamme kierrätyspolttoainetta. Loppusijoitusalueellamme huolehdimme vastuullisesti hyödyntämiseen soveltumattomista jätteistä. Materiaalien hyödyntämisasteemme on hyvin korkea, vuosittain pystymme hyödyntämään materiaaleina tai energiana lähes 97% vastaanottamistamme materiaaleista.

Avainlukunostot ovat vuoden 2021 lukuja.

103 232
tCO₂e - hiilijalanjälkemme
103,5
kgCO₂e/t - päästöintensiteettimme
96,8
% - hyödyntämisasteemme
1,49 milj.
tCO₂e - Kierrätysraaka-aineiden toimituksilla vältetyt päästöt
Kehitämme jatkuvasti uutta ja parempaa kierrätystä

Ainutlaatuinen tutkimuskeskuksemme tuottaa arvokasta tietoa materiaalien hyötykäytön kehittämiseksi.

Työskentelemme useiden erilaisten tutkimus- ja kehitysprojektien parissa. Projektiemme aiheina ovat muun muassa eri kierrätysprosessien materiaali- ja prosessitiedon tuottaminen ja hallinta, toiminnan kehitysmahdollisuudet, uudet investoinnit sekä jatkuva laadunvarmistus. Teemme myös laajaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä osallistumme lukuisiin yhteishankkeisiin yhteistyöverkostomme kautta.

Avainlukunostot ovat vuoden 2021 lukuja.

767
Käsiteltyjä kierrätysmateriaalinäytteitä
7340
Suoritettuja kierrätysmateriaalianalyysejä

Lue lisää Innovaatiot-sivulta