Jätteenpoltossa syntyvälle pohjakuonan käytölle etsitään ratkaisuja

Kolmivuotinen tutkimushanke käynnistyy

Suomen Erityisjäte, jonka osakas myös Kuusakoski Oy on, aloitti 1.6.2013 kolmivuotisen tutkimus- ja kehityshankkeen, jonka tarkoituksena on etsiä käytännön ratkaisuja ja menetelmiä jätteenpolton pohjakuonan hyödyntämiseen.

Suomen Erityisjäte käsittelee jätteenpolton pohjakuonia HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) alueella Espoon Ämmässuolla. Kuonia käsitellään Inashco B.V.:n kuivaerotustekniikalla mobiililla laitteistolla. Käsittelymäärä yhteensä on noin 30 000 t.

Kuivaerotustekniikalla syntyvien mineraalijakeiden osuus on noin 75 - 80 % alkuperäisestä kuonasta, joten mineraalijakeiden hyödyntämisellä on suuri merkitys kuonien kokonaisuutta ajatellen. Lisäksi erottelussa syntyy rautametalleja ja ei-rautametalleja (alumiinia ja kuparia).

Mineraalijakeen hyödyntämistä maanrakentamisessa selvitetään parhaillaan Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksen alueella koekentän avulla. Seuraavana tavoitteena on selvittää mahdollisuudet hyödyntää mineraalijakeita betoni- ja sementtiteollisuudessa.

 

Lisätietoja:

Riina Rantsi, Suomen Erityisjäte Oy, kehitysjohtaja, 040-725 8999