Kuusakoski aloittaa yhteistoimintaneuvottelut purkuliiketoimintasektorilla

Pitkäaikainen lama ja teollisuuden investointien vähyys vaikuttanut toimintaamme tappiolliesti purkuliiketoiminnassamme. Tästä syystä yritys aloittaa kyseistä sektoria koskevat yt-neuvotttelut.

Kuusakoski Oy aloittaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat Kuusakoski Oy:n purkuliiketoimintaa ja sen mahdollista lopettamista Suomessa.

Rakennusalan lama ja teollisuuden investointien vähyys on jo usean vuoden ajan vaikuttanut Kuusakosken purkuliiketoiminnan tulokseen tappiollisesti. Purkuliiketoiminnan työkanta on jatkanut supistumistaan eikä näköpiirissä ole parannusta markkinatilanteeseen. 

Mikäli työnantaja päätyisi toteuttamaan purkuliiketoiminnan lopettamisen kokonaan Suomessa, työvoiman mahdollinen vähentämistarve voisi tarkoittaa enintään 53 henkilön irtisanomista. Mahdolliset irtisanomiset pantaisiin toimeen syksyn 2014 ja kevään 2015 kuluessa.

 

Lisätietoja: Risto Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja, 020 781 7304