Kuusakoski kokeilee jalometallien talteenottoa sakkajätteestä Kajaanissa

Jätesakkojen jalostusta koetoiminta aloitetaan Kajaanissa

Kuusakoski aloittaa Kajaanissa pinnoiteteollisuuden jätesakkojen jalostuksen koetoiminnan. Yksinkertaisella prosessilla saadaan ongelmajätteestä raaka-ainetta metalliteollisuudelle. Koetoiminnalla selvitetään, onko pintakäsittelylaitosten jätevedenkäsittelyssä syntyvän metallipitoisen suotopuristinsakan tuotteistaminen kuivaamalla mahdollista ja kannattavaa.

Sakan kuivaamista kokeillaan vanhassa paperitehtaan hallissa Renforsin rannan yritysalueella, missä Kuusakoskella on käytössään entinen paperitehtaan 5000 neliömetrin halli. Kuivauslaite toimii nestekaasulla. Käytännössä nestekaasukäyttöiset lämpöpaneelit kuivaavat sakan hitaasti liikkuvan kuljettimen päällä.

Laitokselle vastaanotettava ja käsiteltävä materiaalimäärä on 800 tonnia, ja jälleentoimitettava tuotemäärä noin 400 tonnia vuodessa. Merkittävä osa tuotantoon käytettävästä lämpöenergiasta hyödynnetään muiden tuotantotilojen lämmitykseen. 

Kuivatuskokeiluja tehdään kuparisakan lisäksi hopea-, nikkeli- ja sinkkihydroksidipitoisilla suotopuristinsakoilla. Pintakäsittelysakkoja tulee Kajaaniin pääasiassa elektroniikkateollisuudelta ja pintakäsittelylaitoksilta muun muassa Oulusta.

Lisätietoja: Arsi Saukkola, projektipäällikkö, 020 781 7235