Metalliromun arvonlisäveron tilittää vuoden alusta romun ostaja

Metalliromun ja -jätteen myyntiin sovelletaan 1.1.2015 alkaen käännettyä verovelvollisuutta.

Metalliromun myynnissä arvonlisäverovelvollinen on vuoden 2015 alusta lähtien ostaja. Kuusakoski Oy tilittää ostohyvityslaskua vastaavan käänteisen arvonlisäveron verottajalle.

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun myyjä myy metalliromua liiketoiminnan muodossa ja kun ostaja on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja. Myyjän tai ostajan liiketoiminnan luonteella tai päätoimialalla ei ole merkitystä.

Metalliromun käsite on sidottu CN-nimikkeistöön. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan niiden metallitavaroiden myyntiin, jotka kuuluvat AVL 8d §:ssä lueteltuihin CN-nimikkeisiin.

Verohallinnon tiedotteessa 25.11.2014 on julkaistu metalliromun myynnin käännettyä verovelvollisuutta koskeva ohjeen, mikä on kokonaisuudessaan luettavissa Verohallinnon nettisivuilta.

Metalliromun myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus lyhyesti

Syventävä vero-ohje