Yt-neuvotteluista seuranneet päätökset selvillä

Kuusakoski Oy:n ja Kuusakoski Group Oy:n 19.10.2015 aloittamat koko henkilöstöä koskevat yhteistyölain 6 ja 8 luvun tarkoittamat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Neuvottelujen alussa työnantaja esitti suunnitelman, jolla tavoitellaan 20 % vuosittaisia säästöjä henkilöstökuluissa. Suunniteltuja toimenpiteitä olivat toistaiseksi voimassa olevat lomautukset ja henkilöstön vähennykset. Työnantaja esitti vähennystarpeeksi korkeintaan 60 henkilötyövuotta. Neuvottelujen jälkeen työnantaja on päättänyt vähentää 43 henkilöä.

Lomautussuunnitelmat tehdään osastoittain. Työntekijöillä lomautusten ilmoitusaika on kaksi (2) viikkoa, toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä ilmoitusaika on yksi (1) kuukausi. Lomautukset toteutetaan loppuvuoden 2015 ja vuoden 2016 aikana.

Lisätietoja: Risto Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja, p. 020 781 7304