Tietosuoja tiukentuu, valmistautuminen alkaa nyt

Mediatiedote joulukuu 2016

EU:n tietosuoja-asetus haastaa yritysten tietoturvan

Henkilötietojen käsittelyä koskeva EU:n tietosuoja-asetus velvoitteineen astuu voimaan Suomessa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetus korvaa kansallisen henkilötietolain lisäten vaatimuksia yritysten henkilötietojen käsittelylle sekä tietoturvalliselle tuhoamiselle.

Kierrätyspalveluihin erikoistuneen Kuusakosken hankintajohtaja Juha-Pekka Lappi neuvoo yrityksiä varaamaan riittävän ajallisen ja taloudellisen resurssin uusiin vaatimuksiin valmistautumisessa.

– Velvoitteisiin ja riskeihin on varauduttava jo nyt. Yritysten pitää voida varmistaa tietojen täydellinen tuhoaminen, koska sanktiot asetuksen rikkomisesta voivat uhata jopa liiketoiminnan jatkuvuutta. 

Kuusakoski lanseeraa Suomessa aukottoman tietoturvallisen tuhoamisen palvelun, joka varmistaa uusien vaatimusten mukaisen aineistojen tuhoamisen. Salaiseksi luokiteltua tietoa voi olla esim. papereissa, muistilaitteissa ja elektroniikassa, tekstiileissä, demo- ja pilottilaitteissa ja röntgenfilmeissä. Kuusakosken prosessi ulottuu kaikkien materiaalien tietoturvalliseen tuhoamiseen. 

Aineistot kuljetetaan sinetöidyissä astioissa suoraan Kuusakosken tietosuojahalliin tuhottavaksi ilman kulkua välipisteiden kautta. Aineistoja käsittelevät turvaluokitellut työntekijät lukituissa tiloissa, joissa on kamera- ja kulunvalvonta.

Kun yritys on hoitanut oman tietoturvansa hyvin, tukee se parhaimmillaan liiketoimintaa.   

– Yritysten tietosuojavastaavien kannattaa nyt nostaa aktiivisesti esille tietoturva-asiat sekä mahdolliset puutteet. Näin yritysjohto ehtii varautua siihen, että tietoturvallisen tuhouksen vaatima osaaminen lisääntyy jatkossa. Kuusakosken joustavat palvelut voidaan helposti integroida asiakkaiden tietoturvan prosessiin.

Kuusakoskella on pitkä kokemus tietoturvallisesta tuhoamisesta. – Ensimmäinen sopimuksemme on 1940-luvulta, jolloin Pariisin rauhansopimuksessa sovittiin puolustusvoimien lentokaluston hävittämisestä, Lappi kertoo.

Lisätiedot:
Kuusakoski, Juha-Pekka Lappi, sourcing director, p. 020 781 7051

Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Sen vahvuus perustuu materiaalin, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Metallien kierrättämisen lisäksi yritys harjoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä, tarjoaa tietoturvallisia tuhouspalveluita kaikille materiaaleille sekä valmistaa materiaalikiertoon kelpaamattomista jakeista polttoainetta.  Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli 568,1 M€ ja se työllisti keskimäärin 2 914 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914.