Ensto kiertotalouden ytimessä

Jo vuonna 1972 julkaistiin kirja nimeltä Limits to Growth. Kirjan mukaan maailmantalous romahtaa sadan vuoden kuluessa, mikäli resurssien ehtymiseen ja saastumiseen liittyvien ongelmien ratkaisuun ei löydetä nopeasti konsensusta. Tuolloin ei vielä puhuttu sanaakaan kiertotaloudesta, mutta ilmiön tausta-ajatus oli näin oivallettu: Ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä luonnonvaroja, joten tarvitaan aiempaa viisaampaa resurssien käyttöä.

Kiertotalous ei ole synonyymi kierrätykselle, sillä mukana on aina ajatus siitä, kuinka tuotteisiin ja materiaaleihin sidottu arvo kiertäisi taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. 

Kiertotalouden nimeen vannoo myös Kuusakosken alumiiniasiakas, suomalainen perheyhtiö Ensto. Euroopassa ja Aasiassa toimiva kansainvälinen cleantech-yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköjärjestelmiä ja -tarvikkeita sähkönjakeluun ja rakennusteknologian tarpeisiin, sekä koteloratkaisuja vaativiin teollisuusympäristöihin.

– Pyrimme siihen, että tuotteidemme aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä niiden koko elinkaaren ajan. Merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät alallamme raaka-aineiden ja energian käyttöön sekä kaatopaikkajätteen määrään, joten keskityimme ympäristötyössä erityisesti niihin, Enston hankintatoiminnon strategisista projekteista vastaava johtaja Pekka Tiainen kertoo. 

Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä.

 Enston tuotannossa on Tiaisen arvion mukaan lähes 25 000 tuotenimikettä, joissa käytetään raaka-aineena alumiinia ainakin jossain määrin. Hän uskoo, että alumiinin käyttö tulee jatkossa vielä kasvamaan, sillä tiedossa on isoja projekteja, joiden tuotantoon raaka-aine sopii erinomaisesti.

– Alumiinin sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sopivat moniin tarpeisiimme, mutta osa tuotteista vaatii primaarialumiinin käyttöä, joten aina emme voi valita uusioalumiinia. Vihreät arvot huomioidaan raaka-ainevalinnoissa aina kun tuoteominaisuudet sen sallivat. Kun esimerkiksi lujuusarvoilta vaaditaan todella paljon, rauta on ykkönen.

Alumiini painaa vain kolmasosan teräksen painosta. Siksi sitä on alettu käyttää myös esimerkiksi liikennevälineissä, kuten valtamerilaivoissa, lentokoneissa, autoissa ja junissa. Kun tuotteet kevenevät, vauhti kasvaa, mutta polttoainetta kuluu vähemmän. Ekologinen hyöty siis tässäkin.

Enston Pekka Tiaisella on kädessään ilmajohdon kannatinpääte. Siinä on hyödynnetty Kuusakosken ja Alteamsin kautta uudelleen käyttöön palannutta alumiinia.

Alumiini kiertää loputtomasti

 Kuusakoski hoitaa Enston yhteistyökumppanina heidän tuotannostaan syntyvien metallijätteiden kierrätyksen. Esimerkiksi alumiinijätettä Enstolla syntyy vuosittain yli 200 tonnia: lastua, - profiilia ja levyromua. Tämä kaikki otetaan talteen tarkasti pienintä lastua myöden. 

Kuusakoski jalostaa alumiiniromun teollisuuden uusioraaka-aineeksi. Kierrätysalumiini saattaa jopa päätyä takaisin Enstolle Kuusakoski Group -konserniin kuuluvan Alteams Oy:n valamina alumiinikomponentteina.

Uusioalumiinista valmistettuja komponentteja Ensto käyttää muun muassa ilmanjohtokannattimissa, kaapelikengissä, maakaapelikytköksissä, momenttiruuveissa ja sähköauton lataustolppien kuvuissa. Ja kun niiden elinkaari jonain päivänä on päätöksessään, lähtee alumiini taas uudelle kierrokselle. 

Mihin se seuraavaksi päätyy, on täysi arvoitus. Seuraava elämä voi löytyä lähes mistä tahansa.

 

Artikkeli on julkaistu aiemmin Kuusaposti-lehdessä.