Kierrätyspalvelujen keskittäminen säästää kustannuksia

Ostetaanko sinunkin yrityksessäsi jätehuolto- ja kierrätyspalveluita usealta palveluntuottajalta? Käsitteletkö useita näihin liittyviä laskuja kuukaudessa? Tuntuuko vuosittaisten viranomaisraporttien kokoaminen työläältä? Kustannustehokas toiminta, budjetointi ja suunnittelu voi olla haastavaa, jos palvelujen hankinta on hajautettu. 

Revanssi Oy:n asiakaspäällikkö Sofia Mattila on tavannut yrityksiä, joissa on ollut neljästä jopa seitsemään jätehuoltoon, kierrätykseen ja kuljetukseen liittyvää yhteistyökumppania.

Syitä pirstaloituneeseen jätteiden hallintaan voi olla monia. Tiukkoina taloudellisina aikoina ajaudutaan usein metsästämään jokaiselle jätejakeelle halvinta mahdollista hintaa. Toisaalta halutaan tukea ja työllistää useita paikallisia kuljetusyrittäjiä. Usein myös yrityksen toiminnan kasvaessa tai muuttaessaan muotoa kierrätettäviä jakeita tulee lisää, jolloin jätteen keräily ja kierrätys ovat huomaamatta luisuneet useisiin käsin.

Jos yrityksessä syntyvien erilaisten roskien, jätteiden, tuotannon sivutuotteiden ja pakkausmateriaalien noudosta ja kierrätyksestä on sovittu monen eri yhtiön kanssa, voi olla vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa jätehuollon aiheuttamista kustannuksista. Viimeistään vuodenvaihteessa, kun viranomaiset vaativat vuosiraportortteja, joku yrityksessä raapii kerran jos toisenkin päätään kerätessään vaadittuja tietoja syntyneiden jätteiden määrästä.

Revanssi mahdollistaa keskittämisen paikallisesti

Uudellamaalla yritykset voivat tilata jätehuolto- ja kierrätyspalvelut yhdeltä yritykseltä. Sen mahdollistaa Kuusakoski Oy:n, Rosk’n Rollin ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhdessä viime kesänä perustama yhteisyritys Revanssi Oy. 

Keskittämällä palveluhankinnat Revanssille yritys voi hallinnoida kaikkia jätehuoltotilauksiaan 24/7 yhdessä ja samassa sähköisessä palvelussa. Noutojen päivämäärien muuttaminen ja mahdolliset lisätilaukset voi tehdä yhdessä näkymässä. Palvelusta voi tulostaa kaikki tarvittavat viranomaisvaatimusten mukaiset raportit niin usein kuin on tarvetta.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu säilyy

Suomalaiset PK-sektorin yritykset ovat usein tunnettuja ja tärkeitä työllistäjiä paikkakunnallaan. Tällaisille yrityksille oman toiminnan tehokkuus ei välttämättä ole ainoa ostokriteeri. ”Monelle asiakkaalleni on tärkeää, että kierrätyspalvelujen keskittäminen ei vie työtä pois paikallisilta yrittäjiltä”, Sofia kertoo. Revanssin kanssa toimiessa asiakkaalla on mahdollisuus edelleen käyttää tehokkaimpia paikallisia toimijoita, sillä varsinaisen työn tekijät pysyvät usein samoina. 

"Tekemällä sopimuksen Revanssin kanssa asiakkaat varmistavat saavansa parhaat ratkaisut jätteenkäsittelyyn sekä markkinoiden tehokkaimman jalostusketjun kierrätysraaka-aineillensa," toteaa Martti Sinisalo, Revanssi Oy:n toimitusjohtaja

Revanssi yhdistää omistajayritystensä tietotaidon ja osaamisen tehokkaaseen kokonaislogistiikkaan ja pystyy siten tarjoamaan jätehuolto- ja kierrätyspalvelut kilpailijoitaan kustannustehokkaammin. Kaikkien palvelutilausten hallinnointi hoituu kätevästi yhdessä paikassa. Budjetointi ja toiminnan kehittäminenkin helpottuvat, kun on kokonaiskäsitys palvelujen käytön kehityksestä ja mahdollisista kehitystarpeista

Revanssi Oy perustettiin kesällä 2017. Revanssi tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita kaupan ja teollisuuden alalla syntyvien jätevirtojen kierrätykseen. Yhtiön osakkaita ovat Kuusakoski Oy, Rosk'n Roll ja Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy. Mikäli haluat saada kokonaisvaltaisen tarjouksen yrityksesi kaikkien jätteiden kierrättämisestä, ota yhteyttä Revanssiin.

Yhteyshenkilöt: 

Henri Kämppi aluepäällikkö, Itä-Uusimaa puh. 040 572 8624Sofia Mattila aluepäällikkö, Länsi-Uusimaa puh. 050 431 0651  

Revanssi – materiaalin uusi mahdollisuus
www.revanssi.fi