Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin apurahoja neljälle väitöstutkijalle

Suomen Luonnonsuojelusäätiö jakoi itsenäisen Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi apurahoja lähes kaksi kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.

Apurahoja jaettiin mm. Rafael Kuusakosken rahastosta sekä Itämerirahastosta.

Rafael Kuusakosken muistorahaston puolivuotiset työskentelyapurahat myönnettiin tänä vuonna neljälle väitöstutkijalle:

FM Sonja Hurskaiselle, joka tutkii ympäristötekijöiden vaikutuksia harvinaisen boreaalisen kämmekän elinkelpoisuuteen.

FM Heta Lähdesmäelle, joka tutkii ihmisen ja suden suhdetta 1900-luvun Suomessa

FM Pankaj Pantille, joka tutkii lääkeaineiden mahdollisia vaikutuksia rannikkokalojen lisääntymismenestykseen Itämeressä.

FM Ralf Wistbackalle, joka kehittää väitöstutkimuksessaan liito-oravan paikalliskannanseurantatutkimuksen avulla suuntaviivoja kansalliselle suojelutasolle.

 

 

Vuonna 2000 perustetusta Rafael Kuusakosken muistorahastosta ohjataan tukea erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.