Satu-Maria Jauhiainen Kivikolmion Oy:n toimitusjohtajaksi

Kuusakosken tytäryhtiö Kivikolmio Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Satu-Maria Jauhiainen. Jauhiainen aloittaa tehtävässään 15.9.2017.

Jauhiainen siirtyy Kivikolmioon Lassila&Tikanojalta, jossa hän on toiminut projektipäällikkönä ja johtanut jätehuoltoalueiden (loppusijoitusalueet) rakentamista kivi-, betoni- ja muita kierrätys-materiaaleja hyödyntäen.

Jauhiaisen tehtävä Kivikolmion toimitusjohtajana on toteuttaa yrityksen kasvu- ja kannattavuusstrategiaa toimimalla tiiviisti murskausasemien työnjohdon tukena sekä tukea Kivikolmion kasvua kehittämällä nykyisiä asiakkuuksia ja etsimällä uusia.

Kivikolmion nykyinen toimitusjohtaja Mika Hiironen siirtyy muihin tehtäviin Kuusakoski konsernin sisällä.

Kivikolmio on Kuusakoski Oy:n 100 % tytäryhtiö, joka on vuodesta 1992 erikoistunut betoni-, tiili- ja asfalttijätteen kierrätykseen ja murskaukseen. Yhtiön toiminta-alueena on koko Suomi.