Turvallisempi tapa kierrättää lyijyakkuja

Ympäristölle vaarallisten lyijyakkujen keräykseen, kuljettamiseen ja varastointiin sisältyy aina tulipalovaara. Kuusakoski otti käyttöön akkujen esikäsittelyn ja muutti toimintaa turvallisemmaksi.

Suomessa kerätään lyijyä sisältäviä käynnistys- ja teollisuusakkuja noin 20 000 tonnia vuodessa. Lyijyakkujen vastuullinen kierrätys on erityisen tärkeää, sillä lyijy on raskasmetalli, joka ei hajoa luonnossa. Suomessa ei kuitenkaan ole lyijyakkujen käsittelylaitoksia, vaan ne kuljetetaan ulkomaille jatkokäsiteltäviksi.

– Kuusakoski vastaanottaa akkuja omissa palvelupisteissään sekä huolehtii noudoista tuottajayhteisön vajaasta 400 keräyspisteestä, kertoo Kuusakosken asiakaspäällikkö Pasi Saario.

Kuusakosken keräämät ja esikäsittelemät akut toimitetaan akkujenkäsittelylaitoksille Ruotsiin tai Viroon.

Kukaan ei kaipaa vaaraa

Täyteen lastatut lyijyakkukuljetukset ovat pitkään olleet vaaratekijä niin tieliikenteessä kuin autolautoilla. Kuusakoski aloitti muutama vuosi sitten Rauman yksikössä lyijyakkujen esikäsittelyn, jossa akku murskataan rikki. Kansainvälisiä jätesiirtoja valvova Suomen ympäristökeskus kiitteli Kuusakosken aloittamaa esikäsittelyä ja akkumurskeen kuljettamista turvallisuutta parantavaksi ja järkeväksi toimintatavaksi.

"Rikkomalla akku puretaan pintajännite, joka voisi pahimmillaan aiheuttaa oikosulun ja tulipalon. Kuusakoskella akusta kerätään talteen myös syövyttävä ja vesistöille vaarallinen akkuhappo, joka toimitetaan asianmukaiseen laitokseen neutraloitavaksi"

 

Kun akut on muutettu vaarattomiksi, Kuusakosken logistiikkaketju voi hoitaa työnsä ja akkumurskeen kuljetuksen jatkokäsittelylaitokselle huomattavasti turvallisemmin. 

Riskit hallintaan

Lyijyakku on vaarallista jätettä, jonka varastointi, käsittely ja kuljetus ovat tarkoin valvottua ja ohjeistettua. Keräyspisteisiin toimitettava keräyslaatikko on suojattava sateelta ja akkujen väliin pitää aina laittaa akkunapoja eristävä välilevy suojaamaan oikosuluilta.

 

 – Akuissa oleva jännite aiheuttaa todellisen oikosulku- ja tulipalovaaran niin keräyspisteissä kuin koko logistiikkaketjun ajan. Siksi suhtaudumme akkujen käsittelyyn ja ohjeiden noudattamiseen erittäin vakavasti,  sanoo Pasi Saario. 

 

Oikein pakattu keräyslaatikko suojaa myös ympäristöä, sillä sadevesien mukana haitallisia akkunesteitä saattaisi joutua luontoon.

– Turvallinen ja ympäristöystävällinen kierrätys vaatii kaikilta osapuolilta huolellista ja vastuullista toimintaa, muistuttaa Saario. 

 

Akkumateriaalista pystytään kierrättämään tai hyödyntämään n. 90 %.

Jos tarvitset apua akkujen kierrätyksesssä, jätä meille viesti tällä lomakkeella

  

Artikkeli on julkaistu aiemmin Kuusaposti-lehdessä.