Vanhat muuntajat saattavat sisältää vaarallista PCB:tä tietämättäsi

”Alun perin puhdaskin muuntaja voi huolimattomasti käsiteltynä kontaminoitua ja muuttua vaarallista ympäristömyrkkyä, PCB:tä, sisältäväksi tuotteeksi”, varoittaa ABB Transformers Oy:n teknologiajohtaja Esa Virtanen.

Muuntajat ovat ihanteellisia tuotteita kierrätykseen.  Niiden materiaaleista 99% on helposti jalostettavissa uudelleenkäyttöön. Muuntajista saatavat metallit, kuten rauta, alumiini ja kupari ovat kelpoa uusioraaka-ainetta teollisuudelle.

Käytöstä poistettavien muuntajien kierrättämisessä on kuitenkin syytä olla tarkkana. Muuntajissa käytetään öljyjä sekä eristysaineena että jäähdytysnesteenä. Normaali öljy on turvallisesti kierrätettävissä. Joistakin ennen 70-lukua valmistetuissa muuntajista kuitenkin saattaa löytyä vielä PCB-yhdisteitä sisältävää öljyä. PCB-yhdisteet on sittemmin havaittu vaaralliseksi ympäristömyrkyksi ja niiden käyttö kiellettiin jo 70-luvulla. Jo olemassa olleiden tuotteiden käyttöä ei kuitenkaan kielletty ennen kuin vuoden 1995 alusta.

PCB on ympäristömyrkky, joka palaessaan muuttuu supermyrkyksi. PCB-öljyt, kuten kaikki muutkin öljyt, saastuttavat maaperän ja pohjavedet maahan joutuessaan. EU-määritelmien mukaan kaikki tuotteet, joissa PCB-pitoisuus ylittää yli 50 ppm:ää (parts per million),  luokitellaan PCB-tuotteiksi, joiden käsittelyssä oltava äärimmäisen tarkka.

Muuntajien huoltotoimissa on pidettävä huoli hygieniasta

Muuntajasta voi yllättäen, omistajan tietämättäkin, löytyä raja-arvot ylittävä määrä PCB-yhdisteitä. Muuntajat ovat kestäviä laitteita ja saattavat olla käytössä yli puolivuosisataa. Tänä aikana muuntajaa on huollettu ja omistajatkin ovat voineet vaihtua. Jos ei ole tarkkaa tietoa muuntajan alkuperästä tai huoltohistoriasta, on riski, että siinä piilee ympäristövaara. Jo valmistusprosessissa on muuntajaan saattanut tarkoituksettomasti tai ymmärtämättömyyden vuoksi sekaantua PCB:tä esimerkiksi eristysnesteeseen.

Puhdaskin muuntaja voi saastua huoltotöiden aikana, jos huoltaja on ollut huolimaton tai tietämätön. Mikäli useita muuntajia huolletaan samoilla laitteilla, pelkkä saman ämpärin, poistoletkun tai suodatuslaitteen käyttö saattaa aiheuttaa puhtaan muuntajan kontaminoitumisen.  Huoltajan onkin osattava noudattaa tarkkaa hygieniaa.

Jokainen kierrätykseen toimitettava muuntaja on aina tarkistettava huolella. Muuntajien PCB-pitoisuuden testaaminen on helppoa ja turvallista. Yksinkertainen liuskanäyte kertoo pitääkö öljy lähettää tarkempaan laboratorioanalyysiin. ”ABB tekee laboratoriotestin aina, sen paremman herkkyyden takia”, kertoo Virtanen. 

”Huoleni on, tuntevatko kaikki pienetkin toimijat lait ja asetukset, jotka koskevat PCB-yhdisteitä? Ja onko heille osaamista ja ymmärrystä huolehtia tällaisista laitteista?” pohtii Virtanen.

PCB:tä sisältäviä laitteita on valmistettu suomessa aina 70-luvulle asti. ABB:kin teki vielä  50 -70 -luvuilla noin 250 kappaletta PCB-öljyä sisältäviä muuntajia. ABB:lle ympäristö-ja vastuuasiat ovat tärkeitä. ”Kun asetus PCB-yhdisteistä tuli voimaan, olimme yhteydessä asiakkaisiimme, joille näitä muuntajia oli myyty. Tietämyksemme mukaan ne kaikki on poistettu asiallisesti käytöstä”, Virtanen kertoo.

”Teemme muuntajiimme säännöllisesti pistotarkastuksia. Ja tarkastamme jokaisen huoltoon tulevan muuntajan PCB-arvot. Jos sallitut PCB-raja-arvot ylittyvät, emme työturvallisuus- ja ympäristösyistä huolla laitetta, vaan suosittelemme hävittämään sen ongelmajätteen määräysten mukaisesti. Tämä sen vuoksi, että raja-arvojen ylittyessä muuntajan kiinteä eristys saattaa sisältää PCB:tä jopa enemmän kuin öljy.”

ABB on valmistanut muuntajia jo yli sadan vuoden ajan Suomessa. Valmistus aloitettiin 1800-luvulla Helsingissä. Sotien jälkeen tehdas siirrettiin strategisista ja turvallisuussyitä valtiovallan kehotuksesta Vaasaan.

EU sallii tuotteissa 0,005 painoprosentin PCB-pitoisuuden.

Muuntajaöljyssä 0,005 painoprosenttia tarkoittaa 0,5 milligrammaa PCB:tä yhtä öljykiloa kohden.

Kuvat: ABB

Artikkelin asiantuntijana haastateltiin ABB Transfromers Oy:n teknologiajohtaja Esa  Virtasta.