105 vuotta vastuullista liiketoimintaa

Tänä vuonna 105 vuotta toimineen Kuusakosken perheyrityshistoria alkoi jo Viipurin torilta vuonna 1914, kun Donuard Kuschakoff perusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen. Hänen viitoittamallaan tiellä jatkaa nykypäivän Kuusakoski Oy, joka on edelleen saman suvun omistuksessa.

Vastuullisena perheyrityksenä Kuusakoski Oy:ssä menestystä mitataan sukupolvissa, ei kvartaaleissa. Kuusakoski on aina kantanut vastuuta paitsi kannattavasta liiketoiminnasta myös siitä, millaisen jäljen toiminta jättää seuraavien sukupolvien näkökulmasta. Yritys on myös merkittävä paikallinen työllistäjä.

Mitä vastuullisuus meille tarkoittaa?

Luonnonvarojen ja resurssien niukkuus lisää kierrätysmateriaalien tarvetta. Kuusakosken kierrätystoiminnan ansiosta neitseellisten luonnonvarojen käyttö vähenee. Materiaaleja ja raaka-aineita saadaan systemaattisesti hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tuotantoketjun eri vaiheissa. Kuusakoskella tehdään aktiivisesti töitä myös omasta toiminnasta syntyvien jätteiden vähentämiseksi ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi.

Proaktiivisen viestinnän avulla Kuusakoski kehittää toimintaa ja vastuullisuutta myös yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lahdessa sijaitsevassa omassa tutkimus- ja kehityskeskuksessa tutkimme, kehitämme ja testaamme uusia keinoja erotella materiaaleja toisistaan. Ainutlaatuinen tutkimuskeskus varmistaa sen, että yrityksen osaaminen on alan huippua ja Kuusakoski on kilpailukyvyltään yksi maailman johtavista kierrätystoimijoista.

Kuusakoskella huolehditaan myös systemaattisesti henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta, mikä näkyy esimerkiksi pitkinä työurina. Työturvallisuuden kehittämiseen ja ennakoivaan työhön panostetaan jatkuvasti. Merkittävässä roolissa on koko henkilöstön aktivoiminen työympäristön havainnoimiseen.

Kuusakosken toiminta on läpinäkyvää ja vastuullisuus poikkileikkaava teema koko tuotantoketjussa. Myös alihankkijoiden toiminnalle on vastuullisuusvaatimuksia. Esimerkiksi kuljetukset tuottavat merkittävän osuuden Kuusakosken hiilijalanjäljestä. Kuusakoski vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia kehittämällä ja modernisoimalla jatkuvasti ajoneuvokalustoa yhdessä kuljetuskumppaniverkoston kanssa.

 

Lue lisää vastuullisuusraportistamme