Ensimmäiset tulokset Kuusakoski Oy:n tulipalon vaikutuksista valmistuneet – ei huolestuttavia tuloksia

Kuusakoski Oy:n tehdasalueella lauantaina 8.6.2019 sattuneen tulipalon vaikutusten seurannan ensimmäiset tulokset ovat valmistuneet.

Tehtaan päästöjä mittaava hiukkaskeräin läheisellä asuinalueella oli toiminnassa myös tulipalon ajan. Keräimeen ei kertynyt merkittävästi normaalia enempää pienhiukkasia. Pitoisuudet ilmassa olivat keräimen tulosten mukaan tulipalon aikana 18-23 µg/m3, kun normaali pitoisuus on ollut 7-22 µg/m3 ja ilmanlaadun raja-arvo on 50 µg/m3.

Kerätyistä salaattinäytteistä on saatu metallianalyysien tulokset. Pitoisuudet olivat hyvin alhaisia. Ympäristömyrkky dioksiinin ja furaanin analyysit eivät ole vielä valmistuneet.

Tutkimukset jatkuvat lähiviikkoina kerättävillä puutarhamarjojen näytteillä.

Lisätietoja: Helka Sillfors, p. 0500 918 597, helka.sillfors@heinola.fi