”Heistä paistaa aito kiinnostus kierrätykseen” - Edistian työpajalla puretaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Kierrätys on tärkeä osa Edistian Työelämä-yksikön toimintaa. Konkreettisesti sitä toteutetaan yhteistyössä Kuusakosken kanssa. Kuusakoski toimittaa Edistian SER-purkupajalle muun muassa tietokoneiden keskusyksiköitä sekä LCD-näyttöjä purettavaksi. Korvausta vastaan puretut materiaalit toimitetaan takaisin Kuusakoskelle ja ne jatkavat matkaansa kierrätykseen ja uusiomateriaaliksi.

"Yhteistyötä Edistian ja Kuusakosken välillä alettin kehitellä jo vuonna 2017 ja toiminta lähti toden teolla käyntiin Edistian saatua ympäristöluvan helmikuussa 2018", kertoo Kuusakosken WEEE liiketoimintajohtaja Antti Kukkola. Hän on erittäin iloinen siitä, että Kuusakoski voi työllistää ihmisiä myös tätä kautta. "Yhteistyö on toiminut todella hienosti ja kehitämme sitä edelleen. Mahdollisuuksien mukaan työssä valmentautuja voi saada myös harjoittelupaikan meiltä", Kukkola sanoo.

Edistian työpajan valmentaja Jouko Ramstedt kertoo, että työpajalla tehtävä purkutyö sekä laitteista saatujen materiaalien jaottelu tapahtuu Kuusakosken ohjeistuksen mukaan. Työ tehdään käsityökaluin ja se soveltuu lähes kaikille pajan valmentautujille. Työssä valmentautuja sisäistää kierrätyksen merkityksen sekä siitä saatavat hyödyt. ”Esimerkiksi merkittävä osuus Kuusakosken Espoon palvelupisteelle päätyvistä LCD-näytöistä sekä -televisioista puretaan nyt pajallamme, eikä niitä tarvitse kuljettaa muihin maihin purkua varten”, Ramstedt sanoo.

 

 

Myös Kuusakosken Kauklahden toimipisteellä työskentelevän Tiina Jonssonin mielestä on antoisaa olla mukana tärkeässä toiminnassa. Kuusakoskelaiset vierailevat työpajalla säännöllisesti. ”Työpajalaisten kanssa työskentely on ollut erittäin sujuvaa ja heistä paistaa aito kiinnostus kierrätykseen sekä uuden oppimiseen", Jonsson kertoo. Kauklahden lisäksi myös Kuusakosken Kivikon toimipiste on aloittanut toiminnan Edistian kanssa.

Edistian kaltaisia yhteistyökumppaneita Kuusakoskelta löytyy muualtakin Suomesta. "Olemme mielellämme mukana tällaisessa toiminnassa ja etsimme uusia kumppaneita", Antti Kukkola kertoo.

 

Edistian (Espoon Diakoniasäätiö sr) tarkoituksena on toimia elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa. Säätiö on toiminut vuodesta 1970 Espoossa.
Säätiön toiminnan piirissä ovat mielenterveyskuntoutujat, työttömät, asunnottomat ja muut elämässään tukea tarvitsevat.

Edistia Työelämä -yksikössä toteutetaan työvalmennuspalveluita mm. kuntouttavan työtoiminnan avulla. Työtoiminnassa tavoitteena on valmentautujan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen paraneminen kohti työllistymistä tai opiskelupaikan löytymistä.

Edistian työvalmennusta työtoimintana toteutetaan Espoon Kilossa sijaitsevalla työpajalla, jossa asiakaskunta muodostuu pääosin espoolaisista pitkäaikaistyöttömistä. Maahanmuuttajien osuus heistä on noin puolet. Työvalmennus on toimintaa ja tekemistä, osaamisen kartoitusta, onnistumisia, työrytmiä, kielitaidon kohentumista, selkeyttä tulevaisuuden suunnitelmiin ja ohjausta tavoitteiden saavuttamiseen.