Kuusakoskelta tietoturvalliset kierrätysratkaisut ja kattava perehdytys

Olipa yrityksesi tarve millainen tahansa, Kuusakoskelta löytyy sopiva kierrätysratkaisu. Oikean palvelumallin löytymiseksi perehdymme asiakasyritysten tarpeisiin ja toimintoihin. Jokaisessa yrityksessä syntyy myös tietoturvallisesti hävitettävää materiaalia – Kuusakoskelta löytyy kätevät ja turvalliset ratkaisut sillekin.

”Kierrätettävää materiaalia asiakas voi tuoda itse Kuusakoskelle tai vaihtoehtoisesti käyttää meidän vuokrattavia keräilyvälineitä,” kertoo tuotepäällikkö Tatu Karlström.

”Materiaalintoimittaja-asiakas perehdytetään niihin laatuvaatimuksiin, joita meillä on hyvitettävien materiaalien osalta. Näin varmistamme, että voimme hyvittää asiakasta sovitun mukaisesti,” Karlström jatkaa ja antaa tästä hyvän esimerkin: ”Kuparikaapeleiden sekaan ei voi laittaa valokuitukaapeleita. Nämä kaapelit eivät sisällä kuparia, vaikka voivatkin muistuttaa kuparikaapelia ulkonäöltään. Puhutaan siis laatujen puhtaudesta, tasalaatuisuudesta ja asiakkaan tekemän lajittelutyön tarkkuudesta ja sitä kautta asiakkaalle kuuluvasta parhaasta mahdollisesta hyvityshinnasta.”

 

Tutustuminen asiakkaan arkipäivään tärkeää

”Me tutustumme tarkasti asiakkaan omiin prosesseihin; millaisia kierrätysmateriaaleja he tuottavat ja miten kierrätyksen järjestäminen voidaan tehdä heille mahdollisimman helpoksi”, Karlström kertoo.

”Asiakkaalla pitää olla sopivia astioita oikea määrä ja tyhjennysrytmin pitää sopia muuhun toimintaan. Kerromme myös, miten tietoturvamateriaali varastoidaan ja miten sitä tulee käsitellä suhteessa muihin kierrätysjakeisiin,” Karlström jatkaa.

Kierrätyksestä vastaa materiaalintoimittajien kohdalla usein hyvin kiireinen logistiikka-, varasto- tai tuotantopäällikkö. Onkin tärkeää, että astiavaihdot sujuvat nopeasti ja sovitussa ajassa. Myös laskujen tulee olla selkeitä ja virheettömiä. Näiden vaatimusten täyttämiseksi meidän tulee perehtyä asiakkaan toimintaan ja osata itse ehdottaa tietoturvamateriaalille erityisratkaisuja, riskien minimoimiseksi. Yhteistyötä sujuvoittaa tilaus- ja raportointityökalu eServicen käyttö, mikä säästää aidosti asiakkaan aikaa ja vaivaa. Lisäksi on olemassa selkeät kuvalliset lajitteluohjeet ja lajittelua koskeva perehdytys pidetään tarvittaessa asiakkaan henkilöstölle.

”Nämä asiat ankkuroivat meidät osaksi asiakkaan toimintaa. Tuotamme heille aitoa lisäarvoa, koska kierrätyspalvelu hoituu luotettavasti ja mahdollisimman vähällä vaivalla,” Tatu Karlström korostaa.

 

Asiakkaan luottamus saavutetaan perehtymällä toimintaan – puolin ja toisin

Kalström kertoo, että helppouden ja selkeyden tarve pätee tietysti myös palvelumyyntiasiakkaisiin. Näitä ovat asiakkaat, joille tietoturvariskien minimointi, palvelun helppokäyttöisyys ja esimerkiksi maanlaajuinen saatavuus ovat etusijalla.

”Haluaisin mainita tässä myös yhteistyökumppanimme, jotka myyvät palveluitamme edelleen muodossa tai toisessa,” Karlström sanoo. Tällaista palvelun edelleen myyntiä on esimerkiksi elektroniikan kierrätyspalveluissa, joihin liittyy myös tietoturvavaatimuksia.

”Meillä on hienoja kumppanuuksia, joista olemme ylpeitä. Vaativat palvelumyyntiasiakkaamme haluavat varmistua palvelumme laadusta prosessikuvausten, sertifikaattien, auditointien ja tehdaskierrosten muodossa. Luottamuksen säilyttäminen on erittäin tärkeää. Palveluiden tulee olla korkealuokkaisia ja niitä tulee olla valmis jatkuvasti kehittämään” Karlström jatkaa.

Perehtymisen täytyy olla molemminpuolista. Karlström kertoo, että perehtyminen menee aika syvällekin: ”Vastaavasti me perehdymme asiakkaan palveluprosesseihin ja sisäisiin prosesseihin: käymme tutustumassa asiakkaan hankintatiimiin, joka ostaa kierrätyspalveluita meiltä, palvellakseen omia asiakkaitaan valtakunnallisesti. Tutustumme heidän asiakkaidensa tarpeisiin ja kerromme, miten ratkaisisimme heidän kohtaamansa ongelmat. Kerromme, miten materiaalit meillä käsitellään ja sovitamme oman palvelumme asiakkaan sisäisiin prosesseihin. Ilman tätä työtä emme olisi aito lisäarvokumppani.”

 

Tuhoamme kaikki materiaalit ja täytämme jopa viranomaistason vaatimukset tietoturvallisuudesta, tutustu palveluihimme!