Kuusakosken tulipalon jälkihoito etenee

Heinolan kaupunki tiedottaa: 

Kuusakoski Oy:n teollisuusalueella lauantaina tapahtuneen tulipalon savulle altistunut alue on merkitty tähän karttaan. Savun aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen riskin arvioidaan olevan hyvin pieni. Terveydensuojeluviranomainen suosittelee kuitenkin huuhtelemaan vedellä sellaiset kasvimaalta kerättävät tuotteet, joita ei kuorita ennen syömistä. Puhtaalla vedellä huuhteleminen poistaa esimerkiksi salaatin pinnalta mahdolliset pienhiukkaset, joita savu on voinut kuljettaa.

Sammutusjätevedet saatiin kaikki kerättyä Kuusakoski Oy:n hulevesijärjestelmän kautta tiiviiseen altaaseen, eikä niitä päässyt imeytymään maaperään. Hulevesistä otettu näyte on tutkittavana laboratoriossa ja sen perusteella selviää, miten sammutusjätevedet käsitellään.

Kuusakoski Oy lisää tulipalon johdosta normaaliin vuosittaiseen puutarhamarjatarkkailuunsa tulipalosta aiheutuvien haitta-aineiden tutkimuksia ja ottaa erikseen näytteitä myös sellaisenaan syötävistä kasvimaan tuotteista. Tutkimusten tuloksista tiedotetaan, jos niissä havaitaan poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia. Osa haitta-ainetutkimuksista on hitaita laboratorioanalyysejä, joten tulosten valmistuminen voi kestää useamman viikon.

 

Lisätietoja:

ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, helka.sillfors@heinola.fi, 0500 918 597

terveydensuojeluinsinööri Leena Jalkanen, leena.jalkanen@phhyky.fi, 044 729 7784