Kuusakosken yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Kuusakoski Oy:n ja Kuusakoski Group Oy:n 10.5.2019 aloittamat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen 18.6.2019.

Neuvottelujen alussa työnantaja esitti suunnitelman, jolla tavoitellaan 5-6 miljoonan euron säästöjä vuositasolla. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa Suomessa enintään 60 henkilön työsuhteiden irtisanomisiin vuonna 2019.

Neuvottelujen tuloksena vähentämistarpeeksi on vahvistunut 29 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä, jotka ovat pääosin ylempiä toimihenkilöitä ja toimihenkilöitä. Neuvotteluissa onnistuttiin löytämään muita säästökohteita ja toimenpiteitä, joiden ansiosta henkilöstön vähennystarpeet jäivät alle puoleen alkuperäisestä suunnitelmasta. Luontaista henkilöstövähennystä syntyy myös eläköitymisistä ja määräaikaisten työsuhteiden määräaikojen umpeutumisesta.

Isoimmat ulkopuoliset säästöt tulevat urakoitsijoiden, vuokrahenkilöstön sekä logistiikkaan liittyvien kulujen vähentämisestä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto p. 020 781 7127
johtaja, yhteiskuntasuhteet Risto Pohjanpalo p. 020 781 7304