Kuusakoski aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Kierrätysliiketoiminnan tuloksentekokyvyn ennustetaan heikkenevän merkittävästi tulevaisuudessa ja jäävän selvästi vuodelle 2019 asetetuista taloudellisista tavoitteista. Tuloksentekokyvyn heikentyminen johtuu maailmanmarkkinahintojen alemmasta tasosta sekä markkinoihin liittyvästä yleisestä epävarmuudesta, mikä on vaikuttanut merkittävästi loppuasiakkaiden kysyntään. Kuusakoski arvio, että maailmanmarkkinahintojen ja kysynnän lasku on pitkäaikaista ja vaatii kulurakenteen ja tuotannon sopeuttamista pitkällä aikavälillä. Yhtiö tavoittelee 5-6 miljoonan euron kuluvähennystä vuositasolla.

Kuusakoski Oy ja Kuusakoski Group Oy aloittavat Suomessa taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa koko henkilöstön lomautuksiin vuosina 2019-2020 ja enintään 60 henkilön työsuhteiden irtisanomisiin vuonna 2019.

YT-neuvottelut alkavat maanantaina 20.5. ja neuvotteluiden arvioidaan päättyvän 24.6.2019.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto, p. 020 781 7127

johtaja, yhteiskuntasuhteet Risto Pohjanpalo, p. 020 781 7304