Kuusakoski ei pelkää metallinkierrätyksen haasteita

Kierrätys on ollut arkipäivää jo vuosien ajan. Metallien kierrätys on toiminut Suomessa, kuten myös muualla maailmalla, aina hyvin. Tehokkuuden parantaminen niin jalostusprosesseissa kuin metallien talteenotossa on kuitenkin tarpeellista. Vaikka metallinkeräys ja -jalostus aiheuttaa jonkin verran ympäristörasitusta, on metallin kierrättäminen kokonaistaloudellisesti ympäristöä säästävää.

Tänä vuonna käyttöön otettava Heinolan rejektilaitos on yksi merkittävimpiä ympäristöinvestointeja Suomen lähihistoriassa, ei ainoastaan investoinnin suuruuden vuoksi, vaan vieläkin enemmän ideologisen ja käytännönläheisen toimintaperiaatteen ansiosta. Haluamme hoitaa asiakkaidemme jätteet kokonaisvastuullisesti Suomessa.

Metalli kiertää - KATSO VIDEO!

Yhteiskunnassamme metalliromua voidaan jakaa syntylähteen mukaisesti seuraavasti; metallin valmistuksen kiertoromu, metallituotteiden jalostuksen hukkaromu, käytöstä poistuva lopputuoteromu ja polttolaitosten tuhkien käsittelystä syntyvä romu.

Valmistuksen kiertoromu lienee helpoin ja erittäin hyvin kiertävä materiaali. Kiertoromun kierrätysaste lähentelee sataa prosenttia. Metallijalostuksen hukkaromu on myös lähes täydellisesti kiertoon saatava tasalaatuinen romujae.

 

 

Tiukentuneet säädökset koskevat niin jätteen omistajaa kuin kierrätysyritystä

 

Tiukentuneet kaatopaikkausmääräykset ovat edesauttaneet kuluttaja- ja yritysjätteeseen sitoutuneen metalliromun kiertoa. Kaatopaikoille loppusijoitettavan jätteen laatu ja määrä on nyt huomattavasti säädellympää. Jos kuluttajien ja yritysten lopputuoteromua ei saada lajiteltua pois jätteestä ennen polttoa, niin nykyisten kehittyneiden polttotuhkan käsittelymenetelmien yleistyessä tuhkaan sitoutunut metalli saadaan kuitenkin sujuvasti kiertoon. Yhteisyrityksemme Suomen Erityisjäte Oy on tehnyt hienoa työtä Suomen polttolaitostuhkien käsittelyssä. Yritys käsittelee vaaralliset jätteet, pilaantuneet materiaalit ja jätteenpolton pohjakuonat tehokkaasti ja turvallisesti.

Haasteellisin metallinkierrätyksen osa-alue on käytöstä poistuva lopputuoteromu. Tämän materiaalin ammattitaitoisia käsittelijöitä on Suomessa harvinaisen vähän. Resurssitehokasta käsittelyä tekeviä on vieläkin vähemmän.

 


Vastuullisten yritysten pitäisi entistä enemmän haastaa kierrätysyrityksiä, kumppaneitaan, kertomaan kierrätysprosessien toimivuudesta.

Enää ei saa riittää, että metalliromut vain hoidetaan pois näkyvistä. Jätteen omistajan vastuulla on kysyä:

  • Miten ja missä nämä romut kierrätetään?
  • Mihin syntyneet jakeet toimitetaan?
  • Mitkä ovat kierrätysyrityksen kuljetusten ja käsittelyprosessien ympäristöpäästöt?

 

Kokonaisvastuullista kierrätystä ja ympäristöinvestointeja

 

Kuusakoski on viime vuosina panostanut merkittävästi kierrätysprosessien tehokkuuteen. Heinolan kierrätysalumiinitehtaan uusi uuni muutti merkittävästi alumiinin sulatusprosessin energiantarvetta ja vähensi kierrätyksen negatiivisia ympäristövaikutuksia.

 

Tänä vuonna käyttöön otettava Heinolan rejektilaitos on yksi merkittävämpiä ympäristöinvestointeja Suomen lähihistoriassa, ei ainoastaan investoinnin suuruuden vuoksi vaan vieläkin enemmän ideologisen ja käytännönläheisen toimintaperiaatteen ansiosta. Haluamme hoitaa asiakkaidemme jätteet kokonaisvastuullisesti Suomessa.

 

Heinolan kierrätystehtaamme on koko Pohjois-Euroopan tehokkain kierrätyskäsittelyprosessien kokonaisuus, jossa yhdistyy hienosti Kuusakosken ajatus ”vähemmästä enemmän”. Lähestymme jätteiden käsittelyssä huikeaa 100 % hyödyntämisastetta.


Jätteen haltija, selvitä seuraavat asiat:

  • Mitä metallijätteilleni tapahtuu?
  • Miten ne käsitellään?
  • Mihin käsitellyt materiaalit toimitetaan?
  • Mitkä ovat metalliromuni kuljetusten CO2-päästöt?
  • Mitä ovat metalliromuni käsittelyn CO2-päästöt?

 

Metalli kiertää - KATSO VIDEO!