Kuusakoski Group Oy:n yhtiökokous hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen

Kuusakoski Group -konsernin liikevaihto kasvoi 16 % 571,6 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto vahvistui selvästi ja oli 18,2 miljoonaa euroa (2016: -4,1 M€). Myös kassavirta investointien jälkeen oli vahva 32,0 miljoonaa euroa (2016: 27,5 M€). 

Konsernin markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat myönteiset erityisesti kierrätysliiketoiminnan puolella ja konsernin liikevaihdon arvioidaan paranevan hieman vuoden 2017 tasosta. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihto oli 83 % koko konsernin liikevaihdosta. Konsernissa työskenteli vuoden 2107 lopussa 2 421 henkilöä, mikä on 67 henkilöä enemmän kuin edellisellä tilikaudella.  

Kierrätysliiketoiminnan markkinatilanteessa tapahtui positiivinen käänne usean vuoden ajan jatkuneen laskusuhdanteen jälkeen. Hyödykkeiden ja perusmetallien hintojen vuoden 2016 lopulla alkanut noususuhdanne jatkui koko vuoden 2017 ajan. Kierrätysliiketoimintakonsernin liikevaihto nousi 475,4 miljoonaan euroon, jossa oli kasvua 20 % edellisestä vuodesta.

Ydinliiketoiminnan eli Suomen ja Ruotsin kierrätysliiketoiminnan kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Englannin tytäryhtiöt, ruostumattoman teräksen käsittelyyn erikoistunut Kuusakoski Ltd ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyyn keskittyvä yhteisyritys SWEEEP Kuusakoski Ltd jatkoivat totutusti voitollisen tuloksen tekoa. Sekä Venäjän että Viron tytäryhtiöt tekivät myös voitollisen tuloksen. USA:ssa tapahtui kehittämis- ja sopeuttamistoimien seurauksena vuoden jälkipuoliskolla selvä käänne parempaan, mutta koko vuoden tulos jäi edelleen tappiolliseksi.

Vuoden aikana perustettiin yhteisyritys Revanssi Oy yhdessä Rosk’n Roll Oy:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Investoinnit painottuivat Suomessa ja Ruotsissa käytössä olevien prosessien ja materiaalien talteenoton kehittämiseen. 

Tilinpäätös 2017