Kuusakoski Group Oy:n yhtiökokous hyväksyi vuoden 2018  tilinpäätöksen

Kuusakoski Group -konsernin liikevaihto kasvoi 7 % 610,8 miljoonaan euroon. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihto oli 84 % koko konsernin liikevaihdosta ja valimoliiketoiminnan 14 %.

 

Kierrätysliiketoiminnan toimintaympäristö oli kesä-aikana haastava ja sen seurauksena konsernin liikevoitto laski 11,4 miljoonaan euroon (2017: 18,2 M€). Konsernin kassavirta ennen investointeja säilyi vahvana ja oli 37,6 miljoonaa euroa (2017: 39,8 M€).

Kansainvälisen talouskehityksen epävarmuudet ovat lisääntyneet ja konsernin toimintaympäristön arvioidaan olevan vuonna 2019 edellisvuotta haasteellisempi. Metallien hinnat ovat selvästi alemmalla tasolla kuin vuoden 2018 alkupuolella ja konsernin liikevaihdon arvioidaankin jäävän vuoden 2018 tason alle.

Konsernissa työskenteli vuoden 2018 lopulla 2 416 henkilöä (2017: 2 421).

Kierrätysliiketoiminnan markkinatilanne oli vahva vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden puolivälissä maailman taloudellinen ja poliittinen epävarmuus lisääntyi ja aiheutti hyödykkeiden ja perusmetallien hintojen äkillisen laskun. Tämän seurauksena Kierrätysliiketoiminnan kannattavuus heikkeni, vaikka liikevaihto kasvoikin 8 % 518 miljoonaan euroon.

Valimoliiketoiminnan liikevaihto laski 3 % edellisvuodesta ja oli 96 miljoonaa euroa. Teolliset sovellukset -liiketoiminnan liikevaihdon kasvu jatkui asetettujen tavoitteiden mukaisesti, kun taas Tietoliikeverkko-liiketoiminnan liikevaihto laski hieman. Liiketulos parani edellisvuodesta ja kääntyi voitolliseksi.

Konsernin investoinnit olivat 17,5 miljoonaa euroa (2017: 7,8 M€). Kierrätysliiketoiminta aloitti Heinolan tehtaan 13-15 miljoonan euron investointiohjelman. Investointi tähtää metallien yhä tarkempaan talteenottoon ja jatkojalostukseen sekä loppusijoitettavan jätteen määrän vähentämiseen. Myös muissa yksiköissä investoitiin jatkojalostusta tukeviin ratkaisuihin.

Tilinpäätös 2018

Financial Statements 2018