Kuusakoski Oy ja Suomen Autokierrätys Oy jatkavat yhteistyötä

Kuusakoski Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto ja Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen allekirjoittivat 15.11.2019 romuajoneuvojen takaisinottoa ja käsittelyä koskevan jatkosopimuksen.

Tuottajavastuuseen perustuva, kuluttajille maksuton järjestelmä, on ollut käytössä Suomessa jo yli 15 vuoden ajan. Uudella sopimuksella yhteistyötä jatketaan 31.12.2024 saakka. Sopimus sisältää myös option jatkaa yhteistyötä vuoden 2029 loppuun.


Suomen Autokierrätyksen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen on tyytyväinen jatkosopimukseen: "Pitkäaikainen aktiivinen yhteistyö Kuusakosken kanssa on ollut merkittävä menetystekijä Suomen autokierrätysjärjestelmälle. Vuonna 2018 viralliseen kierrätysjärjestelmään toimitettiin ennätysmäärä romuajoneuvoja, yli 88 000 kappaletta."


Kuusakoski Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto puolestaan toteaa: "Romuajoneuvojen kierrätys on yhtiöllemme erittäin tärkeää ydinliiketoimintaa. Tulevaisuudessa autojen materiaalisisältö muuttuu, mikä tarkoittaa uusien ja entistäkin tarkempien käsittely- ja erottelumenetelmien käyttöönottoa. Heinolassa loppuvuodesta käynnistyvä rejekti- ja rikastuslaitos on esimerkki yhtiön valmiudesta investoida uuteen teknologiaan".

Lisätiedot:  Risto Pohjanpalo, johtaja, yhteiskuntasuhteet, p. 020 781 7304