Kuusakoski Oy sähköakkujen kierrätysoperaattoriksi

Kuusakoski Oy on allekirjoittanut operaattorisopimuksen ajovoima-akkujen käsittelystä ja kierrätyksestä. Sopimuksen allekirjoittivat 15.11.2019 toimitusjohtaja Arto Silvennoinen Suomen Autokierrätys Oy:stä ja Mikko Kuusilehto Kuusakoski Oy:stä. Sopimuksen myötä Kuusakoski liittyy sähkö- ja hybridiajoneuvojen ajovoima-akkujen kierrätysjärjestelmään kierrätysoperaattoriksi.

Turvallisuus ennen kaikkea


Kuusakosken QEHS-päällikkö Janne Haaksluoto kertoo, että sähkö- ja hybridiautojen akkujen vastaanotto- ja käsittelyprosessin rakentamisessa on alusta alkaen panostettu turvallisuuteen. Akustojen korkean jännitteen aiheuttamat vaarat ovat Kuusakoskella hyvin tiedossa. ”Turvallisuus on meille ykkösasia ja henkilöstön työskentelyn turvallisuus on taattava kaikissa olosuhteissa”, Haaksluoto sanoo.

Vastaanottopisteiden henkilöstöä on koulutettu jo viime kevään aikana akustojen turvallisuuden arviointiin, akustojen vaarattomaksi tekemiseen sekä niiden varastointiin ja kuljetukseen liittyviin kysymyksiin. "Haasteena on edelleen vastaanotettavien auto- ja akkutyyppien kirjo. Valmistajilta ja maahantuojilta tarkkoja tietoja eri akkutyyppien purkamisesta saa vielä heikosti, mutta onneksi erilaiset tietopankit palvelevat kierrätysoperaattoreita jo kohtuullisesti", Haaksluoto jatkaa.

"Akkujen uudelleenkäyttö on luonnollisesti ykkösvaihtoehto ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia käyttökohteita kumppaniverkostoomme tukeutuen. Kierrätykseenkin päätyessään saamme akuista talteen materiaalit tarkoin, kierrätysaste nousee helposti yli vaaditun 50 prosentin", Kuusakosken QEHS-päällikkö Janne Haaksluoto kertoo.

Kokonaisuus haltuun ja akuille uusi elämä


Akkujen ominaisuuksien vuoksi akut ohjataan Kuusakoskella muutamalle vastaanottopisteelle. Näin henkilöstön osaamiseen on voitu panostaa kohdennetusti ja riskejä pienentää. Keskitetty käsittely tuo toimintaan myös tehokkuutta. Prosessin alkuvaiheessa arvioidaan akuston tila ja jatkokäsittely määräytyy tämän arvion mukaan.

"Keskeistä on tunnistaa mahdolliset kriittisessä tilassa olevat akustot ja saada ne pois peruskäsittelyprosessista. Stabiilit akut tehdään vaarattomiksi ja ensisijaisesti toimitetaan uudelleen käytettäviksi yhteistyökumppanimme kautta. Mikäli akusto ei kuntonsa puolesta sovellu uudelleen käytettäväksi, puretaan se Kuusakoskella kennotasolle ja kierrätettävät materiaalit otetaan talteen ja prosessoidaan edelleen. Uudelleenkäyttö on luonnollisesti ykkösvaihtoehto ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia käyttökohteita kumppaniverkostoomme tukeutuen. Kierrätykseenkin päätyessään saamme akuista talteen materiaalit tarkoin, kierrätysaste nousee helposti yli vaaditun 50 prosentin", Haaksluoto kertoo.


 

Kaikki akut kiertoon


Kuusakosken tavoite on olla kokonaisvaltainen kierrätyspalveluiden tuottaja. Vastasolmitun operaattorisopimuksen myötä Kuusakoski kykenee ottamaan vastaan ja vastuullisesti kierrättämään kaikentyyppiset akut. Erilaiset akut lisääntyvät arkipäivän ja teollisuuden sovelluksissa koko ajan ja niiden koko elinkaaren hallintaan on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.

"Akut lisäävät myös kierrätysoperaattoreilla riskejä, mutta hyvällä suunnittelulla riskit ovat hallittavissa ja akkujen sisältämät materiaalit saadaan kiertotalouden hengessä turvallisesti ja ympäristövastuullisesti uudelleen käyttöön", Haaksluoto toteaa.