Kansainvälistä kierrätyspäivää vietetään 18. maaliskuuta

Kansainvälisenä kierrätyspäivänä suunnataan maailman huomio kierrätykseen ja sen merkitykseen maapallollemme.

Myös Kuusakoski on BIR:n (Bureau of International Recycling) jäsenenä mukana maailman kierrätyspäivässä ja kannustaa kuluttajia, poliitikkoja ja yritysjohtajia näkemään kierrätysmateriaali resurssina – ei jätteenä. Päivän tavoitteena on rohkaista kuluttajia tekemään edes yksi muutos kierrätystottumuksiinsa. Omia ideoitaan ja ajatuksiaan kierrättämisestä ja uusista kierrätystavoista voi jakaa häshtägillä #globalrecyclingday.

Tapojen muuttamisen lisäksi kansalaisia kehotetaan allekirjoittamaan vetoomus, jolla pyydetään YK:tä virallisesti tunnustamaan kansainvälinen kierrätyspäivä ja lisäämään se YK:n tapahtumakalenteriin. Vetoomuksen voi allekirjoittaa täällä.

Kierrätyspäivänä suunnataan katse maapallon arvokkaiden materiaaliresurssien säilyttämisen tärkeyteen. Päivän järjestäjä, International Bureau of Recycling (BIR) on määritellyt maailman johtajille seitsemän tärkeintä haastetta, joihin kuuluu muun muassa koulutus ja tietoisuuden lisääminen kierrätyksen tärkeydestä, kierrätysmateriaalien kestävän kaupan tukeminen ja yhteistyö teollisuuden kanssa kierrätysmateriaalin käytön lisäämiseksi.

Kierrätyspäivä korostaa maailman luonnonvaroista huolehtimisen tärkeyttä. Nyt luonnonvarat jaetaan kuuteen ryhmään: vesi, ilma, hiili, öljy, maakaasu ja mineraalit. BIR esittää, että kierrätysmateriaalit voitaisiin nähdä maailman seitsemäntenä resurssina. Kierrätettävät materiaalit tulisi nähdä materiaaliresurssina, joka on jatkuvasti uusiutuva ja uudelleen käytettävissä.

www.globalrecyclingday.com