"Meille sininen taivas on itsestäänselvyys"

Perheyritys Kuusakoski on yli 100-vuotisen historiansa aikana nähnyt maailman myllerrykset nopeasta noususta kaupan romahtamiseen. Edelläkävijää ei lannista markkinoiden myllerrys.

Suurmarkkina-alue Kiinan ympäristöpoliittisten päätösten seurauksena maa ottaa nyt vastaan vain puhtaita kierrätysraaka-aineita. Kuusakoski Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto ei ihmettele tapahtunutta. ”Meille sininen taivas on itsestäänselvyys, Kiinassa se on tavoite.”

 ”Kilpailukenttä tasaantuu: ne, jotka pystyvät jatkojalostamaan metalleja, pärjäävät.” Kuusilehto sanoo. 

 ”Metallien kierrätys on tulevaisuudessa vielä entistäkin merkittävämmässä roolissa. Esimerkiksi kierrätysalumiinin käyttö tuotannossa kuluttaa jopa 95 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna neitseelliseen raaka-aineeseen. Kuusakosken ydinosaaminen on keskitetty nykyään metallin kierrätykseen, yritys etsii jatkuvasti tehokkaampia tapoja metallin jalostukseen ja erotteluun.” Kuusilehto kertoo.

 

Kuusilehto toteaa, että nyt on panostettava olemassa oleville markkinoille: ”Kuusakoski painottaa toiminnassaan vastuullisuutta, joka on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Toiminnat keskitetään vahvasti Pohjoismaihin, jotta kotimarkkinoiden loppuasiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla.”

 (Lähteenä käytetty artikkeli: ”Edelläkävijä Kuusakoskea ei lannista markkinoiden myllerrys” / Talouselämä 17.10.18)

 

Lainsäädäntö tiukentuu, Kuusakoskella ollaan jo valmiina

Kuusakoskella vastataan maailman myllerrykseen ja lainsäädännön tiukentumiseen. Heinolan tehtaalla investoidaan muun muassa metallien erottelu- ja rikastusteknologioihin.

Heinolassa tehtävien, 12 miljoonan euron suuruisten investointien myötä loppusijoitettavan jätteen määrä pienenee. Tämä on mahdollista tarkemman käsittelyn kautta; myös metalleja saadaan enemmän talteen. Metallit jalostetaan entistä puhtaammiksi. Näin mahdollistetaan valmistavalle teollisuudelle puhtaampaa kierrätysraaka-ainetta uusien tuotteiden valmistukseen.

 

Vankka tietotaito ja sitoutuneisuus vievät eteenpäin

Mikko Kuusilehto iloitsee työntekijöiden sitoutuneisuudesta:
”Työurat Kuusakoskella ovat yleisesti pitkiä, yrityksessä on paljon yli 15 vuoden kokemuksen omaavia työntekijöitä eli vankkaa tietotaitoa. Edelliseen työhyvinvointimittaukseen vastasi 82 prosenttia työntekijöistä ja peräti yli 80 prosenttia heistä oli valmiita suosittelemaan yrityksessä työskentelyä." (Talouselämä 17.10.18)

Kuusakosken tavoitteena on olla alan johtava toimija työterveys- ja turvallisuusasioissa. Tämä tarkoittaa turvallisen työskentely-ympäristön ja toimintojen paloturvallisuuden takaamista. Ottaen huomioon monen työntekijän työskentely-ympäristön, Kuusakoski voi olla erityisen ylpeä sairauspoissaolojen vähäisyydestä (tänä vuonna 1,8%).

Kuusakoskella on markkinoilla vahva mielikuva, yritykseen luotetaan. Oman alan parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen on Kuusakosken vahva päämäärä. Tätä viedään eteenpäin sitoutuneiden ja ammattitaitoisten työntekijöiden lisäksi alan parhaiden tukiohjelmistojen tukemana.