Merkittäviä investointeja puhtaampaan huomiseen - Kuusakoski Oy panostaa metallien tarkempaan talteenottoon ja jatkojalostukseen

Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtailla tehtävien, 13-15 miljoonan euron suuruisten investointien myötä loppusijoitettavan jätteen määrä pienenee. Tämä on mahdollista tarkemman käsittelyn kautta; myös metalleja saadaan enemmän talteen. Metallit jalostetaan entistä puhtaammiksi. Näin mahdollistetaan valmistavalle teollisuudelle puhtaampaa kierrätysraaka-ainetta uusien tuotteiden valmistukseen.

Kuusakoski investoi rikastus- ja rejektienkäsittelylaitokseen, joka pystyy ottamaan talteen ja jatkojalostamaan lähes kaiken metallin, mikä aiemmin on jäänyt murskainkäsittelystä jäljelle jäävään jäännösjätevirtaan, eli rejekteihin. 

Heinolan tehdas on Kuusakoski-konsernin tehtaista suurin. Tänä vuonna yksikkö käsittelee noin 220 000 tonnia materiaaleja.

”Uuden laitoksen edistyksellisellä teknologialla saamme entistä tarkemmin arvokkaat värimetallit talteen. Kierrätykseen päätyvien metallien määrä kasvaa noin kaksi tuhatta tonnia vuositasolla”, arvioi Heinolan tehtaanjohtaja Tuomas Mantere.

”Meidän tahtotilamme on olla vastuullinen toimija ja huolehtia meidän prosessiemme jätteistä loppuun asti. Uskomme, että kun investoimme erottelutekniikoihin ja saamme puhtaita ja laadukkaita kierrätysraaka-aineita, se edesauttaa tulevaisuudessa liiketoiminnan omavaraisuutta”, Mantere näkee.

Rejektilaitosta suunnittelee Kuusakosken kanssa suomalainen, Kuusakosken osaomistama Rectec Engineering Oy. Laitetoimittajat ovat pääasiassa keskieurooppalaisia.


Lisätietoja:
Kuusakoski Oy
Yhteiskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo, puh. 020 781 7304 

 

Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Sen vahvuus perustuu materiaalin, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Metallien kierrättämisen lisäksi yritys harjoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä sekä valmistaa materiaalikiertoon kelpaamattomista, energiaa sisältävistä jakeista polttoainetta. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 572,6 M€ ja se työllisti keskimäärin 2 395 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914.