Muistorahastosta apurahoja lintujen suojeluun

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 22 hankkeelle yhteensä 60 290 euroa. Näistä 20 120 euroa jaettiin Rafael Kuusakosken muistorahastosta.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin kolme apurahaa lintujen suojeluun:

LuK Terhi Alsila, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen "Elinympäristön ennallistamisen vaikutus soiden linnustoon", 1500 euroa

FM Ari-Pekka Auvinen, Oulu, väitöstutkimukseen "Uhanalaisen arosuohaukan kannankehitykseen ja levinneisyysalueen muutokseen vaikuttavat ekologiset tekijät", 3320 euroa

FK Sami Timonen, Oulu, tutkimukseen "Mustapyrstökuirin Suomen pesimäkannan populaatiokehitys ja siihen vaikuttavat tekijät", 3300 euroa

Lisäksi rahastosta jaettiin apurahat neljään projektiin ja tutkimushankkeeseen:

KuM Heini Nieminen ja KuK Sandra Nyberg, Kotka, taiteen ja tieteen yhteisprojektiin "Zostera Marina II, Insertio", 3000 euroa

FT Mari Tolkkinen, Oulu, post doc -tutkimukseen "Pienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous", 3000 euroa

FM Maria Yli-Renko, Turku, väitöstutkimukseen "Itämeren leväsiira ja vieraslaji liejutaskurapu: kotoperäinen laji ei tunnista uutta uhkaa", 3000 euroa

Media-assistentti Suvi West ja medianomi Anssi Kömi, Helsinki, Suttesája- dokumenttielokuvaan luonnon oikeuksista ja pyhyydestä, 3000 euroa

Vuonna 2000 perustetusta Rafael Kuusakosken muistorahastosta ohjataan tukea erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.

Muista Suomen Luonnonsuojelun Säätiön jakamista apurahoista voit lukea Suomen Luonnonsuojeluliiton tiedotteesta.