Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin jälleen apurahoja

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön alaisista Rafael Kuusakosken muistorahastosta sekä Itämerirahastosta jaettiin jälleen apurahoja.

Apurahoja myönnettiin Rafael Kuusakosken muistorahastosta 22 500 euroa yhdelletoista hankkeelle ja Itämerirahastosta 35 500 euroa kahdeksalle hankkeelle. 

Vuonna 2000 perustetusta Rafael Kuusakosken muistorahastosta ohjataan tukea erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.


Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin tänä vuonna tukea seuraavasti:

Kuvataiteilija, arkkitehti Ulla-Maija Alanen, Helsinki, Veden taju -kirjahankkeeseen, 2000 euroa 

Metsätalousinsinööri, tait. yo. Janette Backmann, Napapiiri, Hukkuva maa, katoava maisema -valokuvanäyttelyn tuottamiseen, 1500 euroa 

FM Juha Kauppinen, Hämeenlinna, Mennyt metsä – Etelä-Suomen alkuperäistä metsää etsimässä -reportaasi Suomen luonto -lehteen ja siihen liittyvä verkkoaineisto, 2000 euroa 

TaM Ritva Kovalainen, Kemiönsaari ja TaM Sanni Seppo, Helsinki, Metsä – Erämaa -valokuvakirjan ja siihen liittyvien näyttelyteosten tuottamiseen, 3000 euroa 

FM Sini Lemmetty, Jyväskylä, Kohtaamisia Kirkkonummella, pääkaupunkiseudun susirajalla – tutkijoiden ja asukkaiden saattaminen yhteen sovittelujournalismin keinoin -hanke, 2000 euroa 

FT Jari Natunen, Helsinki ja BSc (Hons) Heta-Maria Haavisto, Helsinki, Kaivosinfo -opas – käytännön työkaluja kaivoshankkeen vaikutuspiirissä toimiville, 3500 euroa 

LuK Minna Pääkkönen, Kuopio, pro gradu -tutkimukseen "Mikromuovit Itämeren keskisyvyyden vesinäytteissä", 2000 euroa 

FT Seppo Rytkönen ja työryhmä, Oulu, post doc -tutkimukseen "Mitä populaatioekologiset pitkäaikaisaineistot paljastavat hömötiaisen uhanalaistumisen syistä?", 3000 euroa 

MuM Viola Räisänen, Helsinki, kirjailija Anni Kytömäki, Siuro, Sananjalka ja tuulen sävel -tarinallisen metsäkonserttisarjan järjestämiseen (perustuu kirjailija Anni Kytömäen Kultarintateokseen), 1500 euroa

Fil. yo Heli Vainio, Jyväskylä, tutkimukseen, jolla selvitetään Örön lantakuoriaisten kolonisaatiota ja kerätään referenssiaineistoa, 500 euroa 

LuK Maiju Ylönen, Turku, pro gradu -tutkimukseen "Neljänkymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset saariston vesilinnustossa ja niiden yhteys ihmisen toimintaan", 1500 euroa 

 

Itämerirahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Antti Miettinen, Helsinki, väitöstutkimukseen "Villin Itämeren lohen suojelu ja palauttaminen genomisia menetelmiä hyödyntämällä", 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

 

Muista Itämerirahaston ja Suomen Luonnonsuojelun Säätiön jakamista apurahoista voit lukea tästä tiedotteesta.