Tuhoa röntgenfilmit tietoturvallisesti

Sairaaloilla on velvollisuus arkistoida asiakkaidensa röntgenfilmit. Filmit sisältävät salassa pidettäviä henkilötietoja ja vievät runsaasti tilaa. Arkistointiajan umpeuduttua filmeistä on suotavaa päästä eroon nopeasti ja tietoturvallisesti. Kuusakoski auttaa arkistojen tyhjennyksessä tuomalla paikalle lukittavat turvaroskikset ja tarpeen vaatiessa vuokraamalla apukäsiä tyhjennyksen avuksi.

Kuusakoski tarjoaa röntgenfilmien tietoturvallista tuhoamista koko Suomen alueella. Filmit tuhotaan DIN 32757-1-normin tietoturvatason S5 mukaisesti, jolloin niissä olevat henkilötiedot tuhoutuvat täydellisesti.

Tuhoukseen lähetettävät röntgenkuoret voivat sisältää myös tavanomaisia paperidokumentteja. Mukaan voi laittaa niin mikrofilmit kuin pienoisröntgenkuvatkin.

Veloitamme tuhoamispalvelusta normaalisti kuljetuskustannuksen 98 €/haku - riippumatta tuhottavan filmin määrästä. 

Kampanjan ajan, huhtikuusta - elokuuhun 2018,  tarjoamme ilmaisen noudon.

Hoidamme myös muiden sairaalassa syntyvien jätteiden kierrätyksen. Voit toimittaa meille kuvien kehityksessä kemikaalit, laitteet, lyijysuojat yms.

Lisätietoja palvelusta:
Kim Kavander, kim.kavander@kuusakoski.com, puh. 020 781 7138