Työturvallisuus kehittyy suurilla linjanvedoilla ja pienillä huomioilla

Kun koko henkilöstö pitää arjessa kaikki aistit avoimina ja kommunikoi avoimesti, tapahtuu työtapaturmatilastoissakin pieniä ihmeitä.

Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat oikeudenmukaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatavat, työelämän käytännöt ja työntekijöiden työolosuhteet. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on merkittävä osa myös modernia Kuusakoskea.

Työterveys ja työturvallisuus -politiikan tavoitteita seurataan yrityksessä säännöllisesti, ja työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti myös ennakoivilla toimenpiteillä. Laatupäällikkö Raija Inkiläisen mukaan työturvallisuuteen on alettu viime vuosina panostaa aivan uudella tavalla.

Inkiläinen kiittää kehitystyöstä Kuusakosken ylintä johtoa, joka on nostanut asian yhdeksi yrityksen ykkösprioriteeteista. Johto ei ole piiloutunut norsunluutorneihin, vaan jalkautuu kuulemaan työntekijöitä ja luomaan aktiivista sosiaalisen vastuun kulttuuria yrityksen sisälle.

Fokus ennakoivassa turvallisuustyössä

Jotta arkisia riskejä saataisiin eliminoitua tehokkaasti, tarvitaan juuri Inkiläisen mainitsemaa aktiivista sosiaalisen vastuun kulttuuria. Jokainen kuusakoskelainen on osa tämän kulttuurin luomista muun muassa tekemällä turvallisuushavaintoja omassa arjessaan.

– Mitä enemmän tehdään ennakoivia havaintoja, sitä vähemmän tapahtuu työtapaturmia. Havainnointikulttuuria lähdimme luomaan muutama vuosi sitten kampanjalla, jossa aktivoimme henkilöstöä tekemään turvallisuushavaintoja, Inkiläinen kertoo.

Kampanjalla saatiin hieno alku uudelle ajattelutavalle ja aktiivisuudelle. Kyse voi olla niinkin pienestä asiasta kuin rikki menneestä porrasaskelmasta. Passiivisessa kulttuurissa moni sen huomaa – useimmiten silloin, kun on juuri siihen kompastumassa – mutta kukaan ei vie viestiä eteenpäin.

Kuusakosken aktiivisessa työturvallisuuskulttuurissa havainto kirjataan saman tien järjestelmään. Turvallisuushavainnot myös käsitellään ja niistä opitaan. Turvallisen työympäristön kehittäminen on välittämistä omasta sekä työkaverin turvallisuudesta.

Uutta Kuusakosken sisäisessä toimintakulttuurissa on myös se, että johtoryhmän kokoukset aloitetaan nykyisin aina työturvallisuusasioilla. Tälläkin halutaan korostaa, että asia on todella nostettu keskiöön. Kerran kuussa ajetaan ulos tarkemmat turvallisuusraportit, joiden tilastot käydään läpi osastopalavereissa.

Kaksisuuntaista viestintää

Joka kuukaudella on oma turvallisuusteemansa – ja jos mahdollista, teema liittyy ”sesonkiin”.

– Esimerkiksi toukokuussa käsittelimme kesätyöntekijöiden turvallisuusasioita. Tässä kuussa käsittelyssä on tietoturva. Sekin äärimmäisen tärkeä osa kokonaisuutta, Inkiläinen kertoo ja esittelee teemoja järjestelmästä.

Tietokoneen näytöllä vilahtavat myös muun muassa paloturvallisuus, hätätilannevalmiuksien uudet ohjeistukset sekä vierailijoiden ja urakoitsijoiden turvallisuus. Kerran kuussa pidetään Skypen välityksellä puolen tunnin ”ruututreffit”, joilla käsitellään yhdessä ajankohtaisia asioita ja tutustutaan muiden kuusakoskelaisten työhön ja työtehtäviin.

Jos kaikesta ennakoinnista huolimatta tapaturma kuitenkin pääsee tapahtumaan, siitä otetaan suuresti opiksi tulevaisuuteen.

– Olemme tehneet myös tapaturmatutkinnassa ison ryhtiliikkeen. Tavoitteena on, että mahdollinen tapaturma olisi aina viimeinen lajissaan, Raija Inkiläinen toteaa.

Teksti: Terhi Kangas