Uusi innovaatio erottelee magneettikuvauslaitteiden suprajohtavat langat

Kuusakoski Oy on kehittänyt kierrätysteknologian, jolla voidaan erotella magneettikuvauslaitteiden sisältämät elektrolyyttikuparit sekä hiusta ohuemmat niobi-titaaniseosjohtimet. 

Innovaatiolle on juuri nyt käyttöä, sillä terveydenhoidossa hyödynnetään enenevässä määrin magneettikuvausta, ja sairaalat vaihtavat vanhoja laitteitaan uusiin tehokkaampiin kuvantamislaitteisiin.

Magneettikuvaaminen vaatii erittäin vahvan magneettikentän. Siksi kuvauslaitteen ytimessä on heliumilla jäähdytettävä suprajohtava käämi. Tämä käämi on koteloitu moninkertaisten metallikammioiden sisään ja kapseloitu hartsiin.

Kun sairaaloiden käytöstä poistetut kuvantamislaitteet toimitetaan kierrätykseen, niistä erotellaan tarkasti kaikki uudelleen hyödynnettävä materiaali. Tähän asti hartsivalun sisällä oleva käämi on purettu polttoleikkaamalla. Leikkaus on likaista puuhaa, siinä syntyy paljon savua ja kierrätykseen saatu kupari on melko epäpuhdasta.

Kuusakosken kehittämässä uudessa kierrätysmenetelmässä vain magneettikuvauslaitteen uloimmat kotelorakenteet puretaan polttoleikkaamalla. Laitteen sisällä oleva käämi hartseineen käsitellään sen sijaan pyrolyysiuunissa. Uunikäsittelyssä erotetaan kuparipitoinen käämilanka. Käämilangassa on vielä kuparikääreeseen valssattuja hiusta ohuempia suprajohtavia niobi-titaaniseosjohtimia, jotka myös otetaan talteen.

”Niobi-titaania ei voi erottaa kuparista mekaanisin keinoin tai sulattamalla. Siksi kehitimme erotteluun sähkökemiallisen tuotantomenetelmän. Tässä menetelmässä valmistuu hyvin puhdasta elektrolyyttikuparia ja niobi-titaanilankaa”, kertoo Kuusakosken jalometalliosaston tuotekehityksestä vastaava Arsi Saukkola. ”Koetuotantovaihe onnistui hyvin, ja olemme nyt valmiit varsinaiseen tuotantoon markkinoiden kysynnän mukaan.”

Kuusakoski noutaa vanhat laitteet sairaaloista ja kierrättää niiden materiaalit uudelleen käyttöön. 

Niobia käytetään suprajohteiden lisäksi varsinkin erikoisterästen seosaineena. Se kuuluu EU:n määrittelemiin kriittisiin metalleihin, joiden kaivostuotantoa ei ole unionin alueella.

Arsi Saukkola esittelee uutta kierrätysinnovaatiota.

Niobi kuuluu EU:n määrittelemiin kriittisiin metalleihin, joiden kaivostuotantoa ei ole unionin alueella.

Kupari ja niobi-titaaniseokset erotellaan sähkökemiallisesti.

Hiustakin ohuempi suprajohtava niobi-titaani on valssattu kuparikääreeseen.

Kupari kerrostuu elektrolyysikennoa ympäröiville katodilevyille.